Sfântul Maslu
Distribuie

Taina Sfântului Maslu este o „Taină a curățirii sufletelor și vindecare a bolilor trupești”. Toți credincioșii care au cerut ajutorul lui Dumnezeu pot să mărturisească în fața necredincioșilor că Dumnezeu ne dă orice lucru de folos când îl cerem cu credință. La Sfântul Maslu se fac adevărate minuni și chiar unii s-au întors acasă sănătoși, uneori în aceeași zi în care au plecat bolnavi.

Ce este Sfântul Maslu? Sfântul Maslu este o slujbă, una din cele 7 Taine ale sfintei Biserici, în care, prin rugăciunile preoților și ungerea cu untdelemnul sfințit de aceștia, se împărtășește harul cel dumnezeiesc, tămăduitor de toată boala sufletească și trupească.


De unde vine numele „maslu”? Cuvântul maslu este de origine slavă, din cuvântul maslo care înseamnă untdelenm sfânt. Se mai întrebuințează și denumirea eleoungere – ungere cu untdelemn provenit din limba greacă.


Când se poate face Maslu? Slujba se poate face oricând este nevoie, dar se obișnuiește să se facă în zilele de post, pentru ca fiecare credincios să fie mai pregătit sufletește.


Cine sunt săvârșitorii acestei Taine? Săvârșitorii acestei Sfinte Taine sunt preoții Bisericii după cuvântul Sfântului Apostol Iacov: „Este cineva bolnav dintre voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn, întru numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui.” (Iacov, v, 14) De asemenea, practica ungerii cu untdelemn o întâlnim și la ceilalți Apostoli, care după prima lor trimitere la propovăduire „ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi si-i tămăduiau.” (Marcu VI, 13)


Numai bolnavilor li se face Maslu? Nu numai bolnavii au nevoie de Sfântul Maslu ci și cei sănătoși trupește, pentru tămăduirea sufletului (iertarea păcatelor) și pentru ajutor de la Dumnezeu. În vechile Pravile Bisericești, se menționa că nu trebuie să se facă Maslu celor ce li s-a legat limba, pruncilor până la 7 ani și nebunilor până ce nu-și vin în fire.

Toți bolnavii cărora li se face slujba se tămăduiesc? Nu toți bolnavii cărora li se face Sfântul Maslu se tămăduiesc; unii nu primesc vindecare poate din pricina nevredniciei lor, alții poate sunt înscriși în alt plan dumnezeiesc. Există cazuri de oameni înduhovniciți care cer de la Dumnezeu boală pentru ca prin răbdare să se mântuiască. Însă, oricum ar fi primitorul slujbei, la sfârșitul ei, prin mila lui Dumnezeu, suferindul primește o nouă stare sufletească.


Cum ne pregătim pentru această slujbă și unde se săvârșește? Este foarte bine dacă înaintea slujbei, primitorul tainei se curățește trupește și se spovedește curat de toate păcatele sale; apoi cheamă 7 preoți sau 3 preoți, iar la mare nevoie se poate sluji chiar cu 2 preoți.


Tradiția bisericii spune că Sfântul Maslu nu se poate săvârși de un singur preot decât în condiții deosebite.


Dacă este suferind, preoții sunt chemați acasă, la bolnav, unde pe o masă se pregătește un vas cu apă curată pentru aghiasmă, cățuia cu tămâie, 7 lumânări (un vas cu făină de grâu), busuiocul, un pahar cu ulei și 7 bețișoare cu vată pentru ungere. Dacă nu sunt cazuri speciale, preoții vor face în zile de post, Sfântul Maslu de obște, adică pentru cei bolnavi cât și pentru cei sănătoși, în Sfânta Biserică. Acasă la bolnav, preoții se îmbracă în epitrahil și felon, așează Sfânta Evanghelie pe masă și fac mai întâi Sfeștania (aghiasma mică).


Când se face sfințirea uleiului? După începerea Sfintei Taine, preoții citesc de 7 ori rugăciunea de sfințire a untdelemnului, moment în care, fiecare preot binecuvintează untdelemnul sfințindu-l.


Când se face ungerea? În timpul slujbei se citesc 7 Apostole, 7 Evanghelii și 7 rugăciuni, după care, la sfârșitul fiecărei rugăciuni, se face ungerea cu untdelemn sfințit.


Cum se încheie slujba? Slujba se încheie prin deschiderea Sfintei Evanghelii, de către slujitori, pe capul bolnavului și citirea ultimei rugăciuni urmată de o ectenie întreită, după care se face sfârșitul slujbei cu formula: – bolnavul — „Binecuvântați părinți sfințiți și mă iertați pe mine păcătosul”; – preoții — „Dumnezeu să te ierte, să te binecuvânteze și sănătate trupească și sufletească să-ți dăruiască”.


Ce rugăciuni se mai fac unite cu această slujbă? Se obișnuiește ca, odată cu această slujbă a Sfântului Maslu, să se mai facă rugăciuni de dezlegare sau chiar Moliftele sfântului Vasile cel Mare.


Ce facem cu untdelemnul și cu făina sfințită? Untdelemnul se folosește la ungerea celui bolnav, iar din făină se fac turtițe pe plită care se pot consuma cu evlavie de credincioși.


De câte ori trebuie făcută această slujbă? Această slujbă se obișnuiește a se face de trei ori la patul suferindului, dar nu poate fi vorba de o limită; ea poate fi săvârșită de câte ori este necesar. Sunt Biserici unde se face în fiecare zi de vineri sau în mănăstiri unde se săvârșește chiar mai des.

De ce numărul 7 este folosit atât de des la această slujbă? Numărul 7 este un număr simbolic care în Vechiul Testament reprezenta plinătatea, împlinirea, astfel:


– de 7 ori a fost înconjurată cetatea Ierihonului când au cucerit-o israeliții;


– 7 au fost preoții care sunau din trâmbițe;


– de 7 ori s-a rugat proorocul Ilie pe Carmel ca să vină ploaia;


– de 7 ori s-a cufundat în Iordan Neeman Sirianul când s-a curățat de lepră.


De altfel, repetarea de 7 ori a rugăciunilor arată o insistență pentru că boala este de foarte multe ori o experiență la limita dintre viață și moarte.


De ce se săvârșește Sfântul Maslu pentru tămăduirea bolilor? Noi știm că boala este o ispită grea venită peste om, care de multe ori îl deprimă, îl descurajează și adesea mijloacele omenești nu sunt îndeajuns pentru a lupta. În multe cazuri, cel credincios se gândește că boala lui are cauza în păcatele săvârșite de el și adeseori este și adevărat lucrul acesta. De aceea ne gândim că boala este un prag destul de greu, iar îngrijorarea este alimentată de faptul că omul suferind se gândește că poate muri în orice clipă, fără a mai putea săvârși binele.


De aceea, trebuie să credem că mai întâi de toate Dumnezeu este cel care a pus la îndemână posibilitatea săvârșirii acestei taine, din dorința divină ca: „ … nimeni să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Această Taină, deși vindecă și sufletul prin curățirea păcatelor, ea este o „Taină a trupului”.


Cum lucrează Harul lui Dumnezeu asupra trupului? Harul lui Dumnezeu lucrează asupra trupului lucrând mai întâi în sufletul omului, ridicându-i păcatele și odihnindu-i conștiința.


Ce trebuie să facă bolnavul în timpul slujbei? Bolnavul, în timpul slujbei, trebuie să se roage ca voința lui unită cu voința slujitorilor să pogoare mila lui Dumnezeu. De aceea, preotul se întemeiază pe această credință că de la Dumnezeu sunt toate și prin El se pot toate, credință pe care trebuie să o aibă și bolnavul. Nu poți face nimic singur ca slujitor dacă suferindul nu participă activ prin încordarea simțurilor către divinitate; degeaba îl ungi cu untdelemn sfințit dacă acesta nu conștientizează și nu vrea să creadă că acel untedelemn poartă pecetea sfințeniei dumnezeiești, având putere vindecătoare.

În Vechiul Testament se practica ungerea? Da, și în Vechiul Testament se practica ungerea:


Exod XXXVII, 29 — A făcut de asemenea mir pentru sfânta ungere și tămâie mirositoare, curate și cu iscusință alcătuite de pregătitorii de aromate.


XL, 13 — Să îmbraci pe Aaron în sfintele veșminte și să-l ungi și să-l sfințești, ca să-mi fie preot.


Psalm XLIV, 8 — Pentru aceasta Dumnezeul tău, a turnat peste tine untdelemnul bucuriei.


LXXXVIII, 20 — Aflata-m pe robul meu David și cu mirul meu cel sfânt l-am uns.


Levitic XVI, 32 — Să curățească preotul, care este uns, ca să preoțească.

Numerii XXXV, 25 — Și obștea trebuie să mântuiască pe ucigaș din mâinile răzbunătorului sângelui vărsat, și să se întoarcă obștea în cetatea lui de scăpare, unde a fugit el, ca să trăiască acolo până la moartea marelui preot, care este miruit cu mir sfințit.


Isaia LXI, 1 — Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns ca să binevestesc săracilor; m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire.


Mărturii despre ungerea cu untdelemn sfințit în Noul Testament


Marcu VI, 13 — Și scoteau afară demoni mulți și ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi și-i făceau sănătoși;


Luca IV, 18 — Duhul Domnului este asupra mea, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să tămăduiesc pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea;


Fapte X, 38 — Adică despre Iisus din Nazaret; cum L-a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere și cum a umblat din loc în loc, bine-făcând și vindecând pe toți cei asupriți de diavol pentru că Dumnezeu era cu El.


Iacov V, 14, 15 — Este cineva bolnav dintre voi? Să cheme preoții Bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu untdelemn, întru numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui.


Sfatul Sfintei Scripturi Fiule! În boala ta nu fi nebăgător de seamă, ci te roagă Domnului și el te va tămădui. Depărtează păcatul și întinde mâinile spre faptele drepte și de tot păcatul curățește inima ta. Dă miros cu bună mireasmă și pomenire de făină de grâu și junghie jertfe grase, pe cât te ajută puterile. Și doctorului dă-i loc că și pe el l-a făcut Domnul și să nu se depărteze de la tine că și de el ai trebuință. Că este vreme când și în mâinile lui este miros de bună mireasmă. Că și el se va ruga Domnului ca să dea odihnă și sănătate spre viață. (Înțelepciunea lui Isus fiul lui Sirah)

Distribuie