mar. apr. 20th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Dumnezeu are grijă de noi (pildă)

Într-un sat era un creștin peste care căzuse un necaz mare și care îl mâhnise pe om atât de mult, că acesta începuse a crede că pe el l-a uitat Dumnezeu. Peste noapte i se arătă omului în vis Sfântul Arhanghel Mihail și-i zise: „Haide, frate, cu mine„. Așa în vis parcă s-a dus omul cu Sfântul Înger până la malul unei ape întinse și dând Arhanghelul cu mâna, s-a despicat apa în două, și din fundul ei a plutit spre mal un bolovan mare de piatră. Sfărâmându-se piatra, în mijlocul ei se vedea stând aciuat un viermișor. Atunci Sfântul Mihail îi zise omului în vis: „Spune-mi, omule, cine a purtat de grijă viermelui acestuia?” „Dumnezeu„, a răspuns omul. Iar Sfântul l-a mustrat, zicându-i: „Dacă Dumnezeu poartă de grijă unui vierme ascuns în bolovanul din fundul acestei ape adânci, cum crezi că are să te uite pe tine, în necazul pe care îl ai?” S-a trezit omul și în adevăr că nu peste multă vreme, Dumnezeu l-a izbăvit de mâhnirea lui. În Sfânta Scriptură, Tatăl nostru cel din ceruri așa zice omului: „Nicidecum nu am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.

Protos. Nicodim Măndiță; Vârtejul rătăcirilor