Enoh si Ilie
Distribuie

Sforțările lui Antihrist de a fi socotit drept adevăratul Mesia se vor lovi de o împotrivire neașteptată și totodată minunată, în persoanele a doi Prooroci ai Vechiului Legământ. Chiar acei doi Prooroci care prin voia lui Dumnezeu negustând moartea, au fost luați la Cer până la o vreme, vor veni pe pământ înainte de sfârșitul lumii pentru a-și împlini lucrarea și a suferi moartea. Numele acestor Sfinți Prooroci sunt Enoh și Ilie. Domnul îi va trimite în Ierusalim pentru a le da oamenilor din acele zile de pe urmă un ultim și minunat avertisment împotriva înșelării care îi împresoară. Ei vor osândi fără opreliște toată înșelarea lui Antihrist vreme de trei ani și jumătate, cât va dura cea de-a doua perioadă a lui Antihrist, în care se va pregăti să pună mâna pe puterea mondială. Neputând în acea perioadă să lepede înfățișarea sa de blândețe și de bunăvoință până și față de vrăjmașii săi, lui Antihrist nu-i va fi cu putință să-i împiedice ori să ia nici un fel de măsură aspră împotriva proorocilor Enoh și Ilie.

În zadar se silesc unii să tâlcuiască în chip alegoric această venire minunată a Sfinților Prooroci Enoh și Ilie. Sfânta Scriptură și Tradiția Bisericii vorbesc cu precizie atât despre venirea lor reală pe pământ, cu șapte ani înainte de sfârșitul lumii, cât și despre învierea și luarea lor la Ceruri.

În cartea Apocalipsei este scris: „Și voi da putere celor doi martori ai Mei și vor prooroci o mie două sute șaizeci de zile, îmbrăcați în sac. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Dumnezeului pământului. Și de va vrea cineva să-i vatăme, foc iese din gura lor și-i mistuie pe vrăjmașii lor; și de va vrea cineva să-i vatăme, acela trebuie tot așa să fie omorât. Aceștia au stăpânire să închidă cerul, ca să nu plouă ploaie în zilele proorociei lor, și stăpânire au peste ape să le schimbe în sânge și să bată pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Și dacă vor sfârși mărturia lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și-i va birui și-i va omorî” (Apocalipsa 11, 3-7).

În cartea Proorocului Maleahi, unul dintre martori este numit în chip limpede: „Iată că Eu vă trimit pe Ilie Proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșătoare” (3, 23).

Sfinții Părinți Efrem Sirul (în cuvântul său despre sfârșitul lumii și venirea lui Antihrist) și Ioan Damaschin (în cuvântul despre Antihrist) învață lămurit că acei „doi martori” (Apocalipsa 11, 3) care vor veni înainte de sfârșitul lumii, sunt Sfinții Prooroci Enoh și Ilie.

Tradiția Sfintei Biserici Ortodoxe, exprimată în cărțile noastre de slujbă, vorbește de asemeni de înțelegerea literală a proorociei Sfintei Scripturi cu privire la arătarea lui Ilie și Enoh înainte de sfârșitul lumii, nedând nici un temei, de nici un fel, pentru o înțelegere alegorică. În Sinaxarul citit în Duminica lăsatului sec de carne se spune: „Cu șapte ani înainte (de sfârșitul lumii), după cum a proorocit Daniil, vor veni Enoh și Ilie propovăduindu-le să nu-l primească pe Antihrist. Antihrist îi va chinui și le va tăia capetele” (cf. Triodul). Iarăși, în slujba Sfântului Prooroc Ilie, în stihira de la „Doamne, strigat-am”, cântăm: „Ilie Tezvitene, nestricat făcându-te pe tine ca să nu vezi moartea, până ce vei propovădui tuturor sfârșitul„, iar în tropar, Proorocul Ilie e numit „al doilea Înaintemergător al Venirii lui Hristos„. În sedealna după polieleu cântăm: „Proorocul și Înaintemergătorul Venirii lui Hristos, Ilie prealăudate” (cf. Mineiul pe iulie, ziua a douăzecea).

Tot în Minei citim: „Sfântul Ilie, Proorocul lui Dumnezeu, a fost răpit cu trupul într-un car de foc și este viu până acum, păzit de Dumnezeu în locașurile raiului. A fost văzut în trup de cei trei Apostoli în vremea Schimbării la Față a Domnului pe Muntele Tabor și iarăși va fi văzut în trup de oamenii cei muritori înaintea Venirii celei de-a Doua pe pământ a Domnului. În acea vreme, cel care odinioară a scăpat de sabia Izabelei, va pătimi de sabia lui Antihrist, nu numai ca Prooroc, ci și ca Mucenic, și va fi găsit vrednic de mai mare slavă de la Dătătorul de plată, Dumnezeu”. În „Prologul” aceleiași zile se spune: „Ilie va veni dimpreună cu Enoh înainte de a Doua Venire a lui Hristos, pentru a osândi nelegiuirea cea fără de margini a lui Antihrist și a însufleți evlavia credincioșilor„.

Totuși, în ciuda tuturor acestor avertismente, marea majoritate a oamenilor, din pricina firii și a cugetării trupești, nu doar că nu vor reuși să priceapă deplina înșelare din purtarea exterioară a lui Antihrist, ci îl vor înconjura cu lauda și preamărirea lor. Sfântul Efrem Sirul spune că atunci când popoarele și semințiile pământului vor vedea virtuți și puteri atât de mari în Antihrist, toate dimpreună se vor uni într-un cuget ca să-l proclame ocârmuitor, zicându-și unii altora: „Oare se va mai găsi vreun alt om atât de bun și drept?

Atât de profund va impresiona Antihrist lumea cu purtarea lui dinainte chibzuită — arătându-se pe sine pretutindeni drept trimisul dumnezeiesc, Mesia cel adevărat —, încât poporul evreu, înaintea altora, îl va proclama drept cârmuitor al lor, disprețuind cu totul prihănirile rostite împotriva lui de către Sfinții Prooroci Enoh și Ilie.

din cartea: Apostazia și Antihristul

Distribuie
2 comentarii la „Enoh și Ilie, cei doi martori ai lui Hristos”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *