sâm. mai 8th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Există o vreme pentru fiecare scop, însă când timpul a trecut, unele lucruri e cu neputință să le mai facem

Sfântul Apostol Pavel, într-una din epistolele sale, spune că noi trebuie să prețuim timpul pentru că zilele sunt rele. Și, într-adevăr, oare nu ne înșală pe noi timpul? Oare nu petrecem zilele vieții noastre în grabă, cu nebăgare de seamă?…

Trăim astfel de la an la an, nefăcând nimic din ceea ce ar trebui să facem, pentru că „încă este vreme”; iată însă că timpul a trecut…

Anii trec, nu facem nimic, și nu doar că moartea vine și ne seceră, dar în fiecare etapă a vieții noi devenim incapabili de ceea ce am fi putut face mai înainte.

În anii maturității nu putem simți minunat și deplin anii tinereții, iar la bătrânețe nu putem să arătăm lui Dumnezeu și lumii ce am fi putut face în anii maturității.

Există o vreme pentru fiecare scop, însă când timpul a trecut, unele lucruri e cu neputință să le mai facem.

Zilele sunt rele, vremea e înșelătoare, și când se spune că trebuie să ne amintim de moarte aceasta nu se face pentru ca noi să ne temem de viață, ci ca noi să trăim cu toată intensitatea de care suntem în stare.

Mitropolitul Antonie de Suroj