Distribuie

Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit ( Luca 7, 22 )

Ioan Botezătorul, cel despre care Hristos însuși a spus că era făclia care arde și luminează ( Ioan 5, 35 ), s-a chinuit pentru dreptate în temniță.

Prin sinceritatea sa și prin mustrarea curajoasă a păcatului, martorul cel credincios a lui Dumnezeu l-a mâniat pe regele cel destrăbălat, care, după ce mai înainte îl ascultase cu plăcere, l-a închis în temniță.

Da: Atât timp cât Ioan nu se atinsese de el, Irod era gata să-l laude, dar îndată ce cuvântul arzător, biciuitor, al dreptății dumnezeiești s-a atins de el și de viața lui păcătoasă, i-a devenit dușman trimisului lui Dumnezeu.

Și astăzi se întâmplă același lucru: oamenii laudă cuvântul lui Dumnezeu atât timp cât nu devine martor împotriva păcatelor lor. De îndată ce sufletul se simte mustrat, dar nu vrea să se pocăiască și să alunge de la sine păcatul, el va respinge Evanghelia care l-a tulburat, și, nevrând să se supună, se răzvrătește.

Ioan s-a supus osândei nedrepte – fără îndoială deoarece dincolo de samavolnicia omului a văzut voia Lui Dumnezeu, Care îngăduise încercarea aceea. Totuși, asupra sufletului său s-a lăsat un nor de îndoieli, și ucenicii lui, mâhniți, au venit să aducă asta la cunoștința lui Iisus.

Iisus era nădejde neclintită în Mergătorul Său Înainte; El știe că acel nor vremelnic o să se risipească și că după sfârșitul însângerat lui vieții lui va urma slava veșnică.

Știa că Ioan era tare cu duhul și că atunci era cu mult mai preocupat de Împărăția lui Dumnezeu decât de soarta sa personală, și i-a trimis nu răspuns vrednic de el: Mergeți și spuneți lui Ioan cele ce ați văzut și cele ce ați auzit: orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește.

Iată semnele Împărăției lui Dumnezeu, pe care ai venit să o vestești! Iar ție, mucenicule, ce cuvânt să-ți trimit? Fericit este cel care nu se va sminti intru Mine!

Domnul vedea că Ioan nu se va sminti, că va răbda până la capăt, și de aceea îl fericește – iar după plecarea ucenicilor Mergătorului Înainte continuă să vorbească despre el, spunând că este „mai mult decât un proroc”, că este cel despre care s-a scris: Iată, Eu îl trimit pe îngerul Meu înaintea feței Tale.

Fericit cel care nu se va sminti nici măcar atunci când nu-și vede propria izbăvire; fericit cel căruia i-a fost dat să rabde, să sufere și chiar să moară pentru dreptate!

Fericiți sunt și acei ucenici smeriți pe care Domnul îi trimite la întemnițații și pătimitorii Săi ca să-i sprijine și să-i mângâie cu cuvântul dragostei Lui neschimbătoare!

Fiecare zi un dar de la Dumnezeu, 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *