sâm. mai 8th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Fiecare om care îl urmează pe Hristos poartă căte o cruce

Cel care dorește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui și să-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24 ).

Viața noastră seamănă cu o Golgota, pe care fiecare dintre noi, purtându-și crucea sa, o urcă în fiecare zi. Sunt cruci mici, mari, de lemn, de piatră, de fier, pline cu spini. Sunt cruci ale durerii, ale bolii, ale suferinței, ale sărăciei, ale nedreptății și altele.

Toți sfinții și drepții au trăit prin iubirea lui Hristos o viață plină de suferință, imitând pe Începătorul credinței noastre și desăvârșitorul ei, Domnul Iisus Hristos.

Niciodată viața nu este în mod întâmplător plină de suferință. Și aceasta pentru că, așa cum curentul răului nu este întotdeauna lin, astfel și viața oricărui om este uneori cu suferințe și dureri, iar alteori cu bucurii.

Suferințele trupului și toate cele care ne încearcă sufletește sunt date ca să se oprească răul și păcatul. Prin acestea, Dumnezeu încearcă să rupă rădăcina și cauza răului, în același fel în care un doctor, prin operații complicate și urmate de perioade de recuperare lungi și dureroase, încearcă să învingă boala.

cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare