Liturghie
Distribuie

Prin Sfintele Liturghii pentru vii pot fi iertate păcatele credincioșilor pentru care se aduce Jertfa cea fără de sânge și pot dobândi posibilitatea de a trece într-o stare duhovnicească mai bună.

Unul din mijloacele cele mai puternice și mai eficace ale Bisericii pentru a chema mila divină asupra celor vii este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, sau aducerea Jertfei celei fără de sânge pentru mântuirea lor.

Aici, la Sfânta Liturghie, însuși Domnul, în mod tainic, Se Înjunghie pe jertfelnic și, prin aceasta, luptă mila Sa dumnezeiască a ierta păcatele pentru care mijlocește cel mai mare Mijlocitor și pentru care se aduce cea mai sfântă și cea mai puternică jertfa.

Putem, oare, să nu sperăm grațierea și alinarea criminalului, când însuși fiul împăratului este cel care mijlocește pentru el? Fără îndoială că nu! Același lucru trebuie să nădăjduiască și credinciosul pentru care se aduce Jertfa cea fără de sânge, fiind pe deplin convins că prin aceasta i se vor ierta păcatele și va dobândi posibilitatea de a trece într-o stare duhovnicească mai bună.

Părticelele scoase din prescuri la dumnezeiasca Proscomidie pentru pomenirea celor vii, se pun în Sângele cel dătător de viață al lui Hristos, după care preotul zice: „Spală, Doamne, păcatele celor ce s-au pomenit aici, cu cinstit Sângele Tău, pentru rugăciunile sfinților Tăi”. Și Sângele lui Hristos curăță orice păcat.

Un creștin este salvat din închisoare

Sfântul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, învățând despre folosul rugăciunilor pentru pomenirea la Sfânta Liturghie, între altele, povestește și următoarele:

„Un prizonier creștin a fost dus la închisoare de către perși. Unii dintre tovarășii săi, fugind din Persia și venind în Cipru, au spus părinților lui, asigurându-i că fiul lor a murit și că ei l-au îngropat.

Prin urmare, părinții au a face pomeniri pentru răposat, de trei ori pe an. Peste patru ani, apare înaintea părinților fiul lor, care, aflând că s-au rugat pentru el ca pentru morți, întreabă în care anume zile a făcut pomeniri pentru el.

Părinții i-au răspuns: « La sărbătoarea Arătării Domnului, la Paști și în ziua Cincizecimii ». Atunci prizonierul reîntors, spuse părinților săi: « Adevărat! În aceste zile venea la mine un bărbat luminat care mă elibera din lanțuri și mă scotea din închisoare, așa încât puteam să mă plimb toată ziua; însă a doua zi, mă pomeneam din nou în temniță și încătușat »”.

Descoperire pentru folosul celor 40 de Sfinte Liturghii pentru vii

Un boier se afla în Nicomidia și se îmbolnăvi greu, ajungând în primejdie de moarte, și zise femeii lui să dea din averea lor orfanilor și săracilor, pe robii lui să-i elibereze, iar Liturghii preoților să nu dea. Acel boier avea credință și evlavie către Prea Cuviosul Isaia, care era un preot mare, vestit și cu multă faimă, și rugându-se pentru cel bolnav, acesta s-a făcut sănătos.

Cum se sculă, merse la sfântul, care, văzându-l, se umplu de bucurie și mări pe Iubitorul de oameni Dumnezeu. Și l-a întrebat care i-a fost leacul tămăduirii și de unde i-a venit vindecarea. Boierul i-a răspuns:

— Cum am chemat în ajutor sfânta ta rugăciune, în acel ceas m-am vindecat.

Atunci îi zise sfântul:

— Fratele meu, ai dat preoților Liturghii pentru mântuirea sufletului tău?

— Nu, cinstite părinte, pentru că dacă aș fi dat, nu aveam nici un folos, numai aș fi pierdut banii aceia!

— Să nu vorbești așa, pentru că Iacob scrie în epistola sa că dacă se îmbolnăvește cineva, să cheme preoții Bisericii, care au mijlocire către Dumnezeu pentru dânsul, și Dumnezeu, pentru rugăciunile preoților Lui, va da sănătate bolnavului, ca să-l ridice din boală; și dacă are păcate, ca om, pentru rugăciunile preoților, le va ierta Dumnezeu.

Preasfântul părinte a spus acestea către boier pentru a-l învăța și îndrepta. Și a dat boierul unui preot bani ca să slujească pentru el 40 de Liturghii. Cum s-au împlinit cele 40 de slujbe, într-o noapte, boierul s-a trezit din somn și deodată s-au deschis ușile casei lui, fără să le deschidă cineva, și intrară bărbați călări, frumoși, în chip de îngeri, și se așezară douăzeci de-a dreapta și douăzeci de-a stânga. Boierul, cum îi văzu, îl cuprinse frica și zise către dânșii:

— Domnii mei, pentru ce ați venit în casa unui păcătos?

— Noi suntem cele 40 de Liturghii ale tale care s-au făcut către Iubitorul de oameni Dumnezeu pentru tine și ne-a trimis să te întâmpinăm să mergem la Sfânta Biserică! Vino cu bucurie și să nu-ți fie teamă că prin mâinile preotului care ți-a făcut slujbele ai moștenit și te-ai unit cu Dumnezeu ea să iei neapărat împărăția cerurilor.

Iar boierul, văzând sfânta descoperire, își aduse aminte de cuvintele Părintelui Isaia și a dat din averea sa preoților ca să fie pomenit la Sfintele Liturghii, adică să i se scoată părticele la dumnezeiasca proscomidie.

Distribuie
Un comentariu la „Folosul Sfintei Liturghii pentru vii”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *