gândul de sinucidere
Distribuie

Gândul de sinucidere are ca punct de pornire egoismul! Cei mai mulți care se sinucid ascultă de diavol care le spune că dacă își încheie viața vor scăpa de chinul lăuntric prin care trec și din egoism.

Biserica lui Hristos dintru început s-a împotrivit cu hotărâre sinuciderii, ca unui foarte greu păcat. Dascălul apusean al Bisericii, Augustin, a zis: „Cine se omoară pe sine, a omorât un om„. Așadar, sinucigașul este pus de către el alături de ucigaș. În Biserica noastră de Răsărit, sinuciderea este însă judecată mai aspru.

Potrivit canonului 14 al patriarhului Timotei al Alexandriei, sinucigașul este lipsit de prohod și de înmormântare bisericească. Biserica Ortodoxă a hotărât pedeapsă aspră chiar și pentru încercarea de sinucidere. Asupra celui ce încearcă să se sinucidă, ea pune o epitimie de 12 ani.

Știu ce vei gândi: că această pedeapsă este din cale-afară de aspră. Această asprime vine însă din milă. Adevăr îți spun: Biserica este atât de aspră în privința sinuciderii din curată milă față de oameni. Fiindcă Biserica are în vistieria sa duhovnicească experiența vizionară potrivit căreia sinucigașii nu intră în împărăția vieții fără de moarte și a milei veșnice. Și prin asprimea sa, Biserica vrea să-i ferească pe oameni de pieirea veșnică.

În Sfânta Scriptură sunt amintiți numai doi oameni ce și-au luat viața. Unul este Ahitofel, trădătorul împăratului David, iar celălalt Iuda, trădătorul Domnului Iisus Hristos. Departe să fie de tine și gândul de a te afla în această tovărășie dincolo de mormânt.

Cine va răbda până în sfârșit, se va mântui, a grăit Domnul. Numeroase și felurite sunt cele de răbdat pe care Domnul le îngăduie asupra oamenilor, dar scopul lor este unul și același: prin amărăciune să vindece sufletele omenești de păcat și astfel să le pregătească pentru veșnica mântuire.

Oricât ți-ar fi de greu uneori, amintește-ți de două lucruri: primul, că Însuși Tatăl tău Ceresc hotărăște măsura pătimirii; și al doilea, că El știe puterea ta. Dacă îți vine câteodată gândul la sinucidere, leapădă-l ca pe o șoaptă a Satanei.

Mila lui Dumnezeu să te întărească!

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 1

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *