Distribuie

Cârmuitor al vieții duhovnicești pentru fiecare creștin trebuie să fie neapărat preotul duhovnic, către care se cuvine să alergăm nu doar la mărturisire, ci și către învățătură. În marea lucrare a mântuirii, să cerem sfat stareților, având încredere, după cum ne îndeamnă Sfântul Antonie cel Mare, în stareții cercați. Astfel, să ne încredem în cuvântul lor și să le acceptăm necondiționat sfaturile. Semnul după care putem recunoaște un stareț experimentat este raportarea vieții sale la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă duhovnicul nu are experiență întru virtute, trebuie totuși întrebat și ascultat, căci, pentru smerenia ta, Domnul Se va îndura de tine și te va păzi de orice nedreptate.

Dar dacă tu crezi că duhovnicul este necercat, că trăiește întru deșertăciune și că e mai bine să te conduci după cărți, ești pe o cale primejdioasă și nu departe de înșelare. Cunosc mulți oameni care au fost înșelați de gândurile lor și, disprețuind duhovnicul, nu au izbândit întru ceva. Unii ca aceștia uită că în Taine lucrează Duhul Sfânt. Dacă nu există un povățuitor cu experiență, creștinul poate să meargă la un duhovnic după sfat. Pentru smerenia sa, Domnul îl va acoperi.

Fără cârmuitorii duhovnicești e cu neputință să trăim pe pământ. Îi vei afla în biserică, unde Duhul Sfânt i-a pus păstori peste turma lui Hristos. Mila Domnului îți va dărui un duhovnic la ceas de nevoie. Chiar și fără întrebarea ta, el îți va grăi cuvânt mângâietor. Duhul lui Dumnezeu îl va învăța pe el ce se cuvine să spună, și tu vei auzi de la el ceea ce este plăcut Domnului.

Distribuie
2 comentarii la „Gura duhovnicului este gura lui Dumnezeu”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *