Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Hristos care a murit, și a înviat, trăiește în veci

Distribuie

Dacă credința noastră în Hristos nu merge dincolo de moartea Lui pe cruce, ne lipsim singuri de cel mai mângâietor adevăr din toată propovăduirea evanghelică.

Avem nevoie de un Mântuitor viu, Care nu numai că a murit pe cruce, pentru păcatele noastre, cu două mii de ani în urmă, ci stă și acum alături de noi la fiecare pas al vieții noastre pământești, povățuindu-ne, arătându-ne drumul, întărindu-ne prin prezența Sa nevăzută.

Avem nevoie de un Mântuitor viu, Care să audă rugăciunile noastre, înaintea Căruia să ne putem pocăi pentru păcatele noastre, pe Care să-L putem chema în ajutor atunci când ne simțim istoviți în luptă.

Avem nevoie de un Mântuitor, Care să privească toate nevoile noastre cu îndurare, Căruia să nu Îi fie străine suspinele noastre ascunse, Care să vrea să ne fie Prieten, care să-i numească frați pe cei ce împlinesc voia Lui Dumnezeu.

El este totdeauna cu noi, trăiește în sufletul nostru, Își revarsă dragostea asupra noastră și astăzi. Numai un asemenea chip viu al Mântuitorului Hristos poate răspunde trebuințelor noastre, setei noastre duhovnicești, și despre un asemenea Hristos ne binevestește Evanghelia: despre Cel care a murit, și a înviat, și trăiește în veci!

Distribuie