Distribuie

Și întru nimeni altul nu este mântuirea, căci sub cer nu este dat între oameni nici un alt nume întru care noi trebuie să ne mântuim. (Faptele Apostolilor 4, 12)

Numai prin Hristos și prin nimeni altul nu ne vom mântui. Nu există alt nume pe pământ prin care să ne mântuim. Hristos este unicul Izbăvitor al sufletelor și al trupurilor.

Atât de mare este puterea lui Iisus Hristos, încât și numai în numele Lui (la auzul numelui Lui — n. trad.) vor îngenunchea îngerii, oamenii și demonii, care vor mărturisi că acest Iisus este Domnul, este Hristos, adică Mesia.

Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel-ce-Este, Cel-ce-Era și Cel-ce-Vine, Atotțiitorul. (conf. Apocalipsa 1, 8). El este Calea, Adevărul și Viața. (Ioan 14, 6). Să ne luptăm cu sârguință, rămânând credincioși până la moarte, pentru ca El să ne dăruiască și nouă cununa vieții veșnice (vezi Apocalipsa 2, 10).

Cu frică și cu cutremur lucrați la mântuirea voastră (Filipeni 2, 12), ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, pentru că, potrivit aceluiași Apostol, vremea se scurtează (I Corinteni 7, 29).

Iisus Hristos, Cel care S-a răstignit pentru mântuirea noastră, ne-a confirmat faptul că: Eu sunt Învierea și Viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi; și tot cel ce trăiește și crede întru Mine, în veac nu va muri! (Ioan 11, 25-26).

Să avem conștiința plină de trezvie, ca nu cumva datorită neglijenței noastre să rămânem departe de mântuire. Să facem ceea ce ne stă în putere ca să împlinim poruncile lui Dumnezeu, și bunătatea Domnului va binevoi să avem un sfârșit bun și mântuitor. Este bine să avem amintirea morții în gândul nostru și pomenirea numelui lui Dumnezeu, precum și grija pentru plecarea noastră din această lume.

Subiectul mântuirii noastre este cel mai important și nu trebuie să îl abordăm cu indiferență și să nu îi acordăm atenție, pentru că „de un singur lucru avem nevoie”, iar acesta este mântuirea noastră.

„Hristoase Dumnezeule, cel care nădăjduiește în Tine nu va cădea niciodată.” Această frază a fost inscripționată de către conducătorul Abgar al Edessei, sub icoana lui Hristos.

Veniți la Mine, toți cei osteniți și împovărați, și Eu vă voi odihni! (Matei 11, 28).

din cartea: Realități pe care nu trebuie să le uităm

Distribuie
Un comentariu la „Hristos este unica noastră cale de mântuire”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *