Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este
Distribuie

Și fiind întrebat de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis: «Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut, și nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo, căci, iată, împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este»” (Lc. 17, 20-21). E important să țineți minte: Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este.

Oamenii neluminați — chiar și cei ortodocși — nu își închipuie Împărăția lui Dumnezeu așa cum trebuie. Ceea ce își închipuie ei e mai aproape de închipuirea grosolană a musulmanilor, care cred că viața veșnică a drept-credincioșilor este o viață veselă într-o grădină preafrumoasă, unde îi vor înconjura tinere preafrumoase, unde se vor desfăta de mâncăruri grozave. Această concepție a lor e de un materialism grosolan.

Hristos a spus că Împărăția lui Dumnezeu e înăuntrul nostru. Ea nu vine bătând la ochi, ci lin și pe nesimțite vine în inimile omenești, și ea este deja în inimile drepților, în inimile sfinților lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu va începe pentru aceștia încă din timpul vieții lor. A trăi în Împărăția lui Dumnezeu înseamnă a trăi acolo unde împărățește Dumnezeu.

Viața noastră duhovnicească adâncă, preatăinuită, se desfășoară în adâncul inimii noastre, și Împărăția lui Dumnezeu o să înceapă pentru noi atunci când în inima noastră Se va sălășlui Sfântul Duh. Atunci, după cuvântul lui Hristos, la cei ce au păzit poruncile Lui va veni El Însuși, dimpreună cu Tatăl Său, și locaș la el vor face. Dacă se va învrednici dreptul de sălășluirea în inima lui a Sfântului Duh, asta înseamnă că el este deja în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e în inima lui — acolo sălășluiește și împărățește Sfântul Duh. Această Împărăție a lui Dumnezeu nu vine deodată, nu vine bătând la ochi, la chemarea răsunătoare a trâmbiței. Împărăția lui Dumnezeu este intrare lină, pașnică, nebăgată de seamă a Duhului Sfânt în inima omenească.

Sfinți ca Serafim din Sarov, Serghie din Radonej, Antonie și Teodosie ai Peșterilor erau încă din timpul vieții în Împărăția lui Dumnezeu, în inimile lor sălășluia Duhul Sfânt, pentru ei încă de aici, de pe pământ, începea luminoasa Împărăție a lui Dumnezeu. Zis-a Domnul ucenicilor Săi: „Veni-vor zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și nu veți vedea; și vor zice vouă: «Iată, este acolo»; «Iată, aici»; nu vă duceți și nu vă luați după ei, că precum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, așa va fi și Fiul Omului în ziua Sa” (Lc. 17, 22-24). Atât de ne așteptată, atât de zguduitoare va fi Venirea Lui.

Asta se va întâmpla fără de veste, când oamenii nu se vor aștepta deloc la asta, în ziua pe care numai Tatăl nostru Ceresc o știe — dar, înainte de a scăpăra fulgerul acesta cutremurător, trebuie ca Hristosul, după cuvântul Lui, „să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta” (Lc. 17, 25). De care pătimire vorbea aici Domnul Iisus Hristos? Nu de pătimirile Sale pe cruce vorbește El, ci despre alte pătimiri, pe care în toate zilele de la Înălțare până la Înfricoșata Judecată le va încerca din partea oamenilor care L-au lepădat. Știa că-I va fi greu să fie lepădat de neamul omenesc, că ÎI vor chinui păcatele noastre. Toate războaiele sângeroase dintre popoarele creștinești aduc grele dureri inimii Lui. Această durere I-o pricinuim prin viața noastră, prin faptele noastre păcătoase, prin gândurile noastre rele, prin cuvintele noastre necinstitoare de Dumnezeu…

Despre această pătimire vorbește aici Domnul nostru Iisus Hristos, spunând că trebuie să pătimească mult și să fie lepădat de neamul acesta. L-a lepădat omenirea în cea mai mare parte a sa… Iar noi, turma Lui mică, să ne temem a-I pricinui fie și cea mai mică pătimire prin simțămintele noastre rele, prin gândurile noastre rele, prin faptele noastre rele, de care să vă păzească pe voi, pe toți, Domnul Dumnezeu!

Sfântul Luca Arhiepiscopul Crimeei; Cuvântări de foc

Distribuie
2 comentarii la „Împărăția lui Dumnezeu înlăuntrul vostru este”
  1. […] Vezi ce înseamnă lepădarea de sine, și luarea crucii, și urmarea lui Hristos. Să știi că puțini sunt cei ce se leapădă de sine și urmează lui Hristos. Toți vor să fie proslăviți împreună cu Hristos, dar puțini vor să pătimească împreună cu El. Hristos însă zice: Cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine (Mt. 10, 38), și: Cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri (Mc. 8, 38), și: Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre (Lc. 21, 19). Și în Faptele ApostoIilor stă scris: Prin multe necazuri se cuvine nouă să intrăm întru Împărăția lui Dumnezeu (14, 22). Ia seama: nu numai prin necazuri, ci prin multe necazuri se intră în Împărăția lui Dumnezeu. […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *