în credință
Distribuie

Spuneți că aveți credință în Dumnezeu și socotiți că este de ajuns. Și dracii cred și se cutremură, spune apostolul Iacov (Iac. 2, 19). Iar dumneavoastră, ca om, trebuie să aveți ceva mai mult. Să zicem că vi se datorează cinci lucruri și vi se înapoiază unul singur: nu-i așa că v-ați supăra ? Și de la dumneavoastră Făcătorul cere cinci lucruri, iar dumneavoastră îi dați doar unul. Cele cinci lucruri sunt următoarele:

1. credința în Dumnezeu,

2. cunoașterea dragostei lui Dumnezeu,

3. cunoașterea voii lui Dumnezeu,

4. cunoașterea lucrării lui Dumnezeu,

5. cunoașterea judecății lui Dumnezeu.

La credința în Dumnezeu ați putut ajunge cum ar ajunge și un păgân privind natura și trăgând concluzia că făptura trebuie să aibă un Făcător. Toate celelalte însă păgânul nu le poate cunoaște fără Evanghelia lui Hristos. Căci prin Hristos s-a arătat dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Prin Hristos s-a descoperit voia lui Dumnezeu, adică ce vrea Dumnezeu și ce cere El de la oameni. Hristos ne-a descoperit lucrarea lui Dumnezeu în natură și în viața omenească. Hristos ne-a descoperit și cum judecă Dumnezeu faptele omenești, și cum va judeca întreaga lume la sfârșitul timpului. Dacă credeți că vă este îndeajuns doar credința în Dumnezeu, vă întreb: cum veți afla ce trebuie să faceți ca să vă mântuiți ? Iată, și eunucul împărătesei Arabiei credea în Unul Dumnezeu, drept care se și ostenea să ajungă din Arabia la Ierusalim, și totuși l-a întrebat pe apostolul Filip ce trebuie să facă spre a se mântui (Fapte 8, 27). Cum veți afla în ce fel vă puteți apropia de Cel în Care credeți ? Cum veți afla ce este bine și ce-i rău și cum vă veți întări în bine, iar de rău cum vă veți păzi ? Cum veți afla ce vrea Dumnezeu de la dumneavoastră și ce răsplată vă făgăduiește El ? Cine vă va spune — oare natura, care e mută ? — cum să vă rugați lui Dumnezeu și ce să cereți de la Dumnezeu ? Despre toate acestea diavolii nu întreabă, fiindcă nu vor să se mântuiască — dar dumneavoastră doriți neîndoielnic să vă mântuiți și ca atare trebuie să întrebați și să aflați tot ce ține de dreapta credință în Dreptul Dumnezeu.

Așadar, nu este îndeajuns doar credința în Dumnezeu, ci este neapărată nevoie și de toate celelalte pe care Mântuitorul lumii le-a arătat și le-a cerut de la oameni — căci dacă ar fi îndeajuns numai ce ne dă de înțeles natura și ceea ce socotiți dumneavoastră ca fiind îndeajuns, înseamnă că Fiul lui Dumnezeu degeaba a venit în lume, iar pătimirile îndurate de El pe cruce sunt lipsite de orice noimă. Ca atare, grăbiți-vă ca înainte de venirea morții să îmbrăcați scheletul mort al credinței dumneavoastră cu carne și cu viață.

Să vă ajute Dumnezeu.

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 2

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *