îndatoririle părinților față de copii
Distribuie

Nu exista nicio arta mai înaltă decât arta educației copiilor noștri. Pictorul sau sculptorul face numai o figura fără viată, pe când un educator înțelept modelează un chip viu, de care Se bucura Dumnezeu si oamenii, uitându-se la el ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea îndatoririle părinților față de copii, după Sfânta Scriptură sunt de ai crește pe aceștia în rânduială și înfrumusețați in virtuți.

Prima datorie a părinților față de copii este aceea de a-i iubi, să înțelepțească pe cele tinere să-și iubească bărbații, să-și iubească copiii (Tit 2, 4). Copiii trebuie să fie născuți din dragoste și din dorința ambilor soți, iar nu din plăcere, din păcat sau din întâmplare.


A doua datorie a părinților față de copii este de a-i învăța legea dumnezeiască (Deut. 4, 9-10; 6, 7; 20, 25; Ps. 77, 5-7; Prov. 22, 6); voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i întru învățătura și certarea Domnului (Ef. 6, 4); etc.


Părinții au datoria de a-i învăța pe copii dreapta credință și frica de Dumnezeu (Fac. 18, 19; PS. 33, 11; Prov. 1, 7). Au datoria de a le povesti copiilor lucrurile cele minunate ale lui Dumnezeu din sfintele cărți (leș. 13, 14-15; Isus Navi 4, 6; Ps. 43, 1). Pentru părinții care nu respectă aceste îndatoriri, părintele Ilie Cleopa spunea că sunt paisprezece pricini pentru care se vor judeca cei care nu-și cresc copiii în frica și certarea Domnului.


Părinții mai au datoria de a-i învăța pe copii ascultarea și supunerea (Prov. 4, 3-4; I Tim. 3, 4); au datoria de a-i binecuvânta (Fac. 48, 15-16; Evrei 11, 20) de a compătimi pe copiii lor (PS. 102, 11-13); de a-i îndemna și mângâia (I Tes. 2, 1 1); de a-i conduce bine (I Tim. 3, 4, 12); de a-i mustra pe copii (I Regi 2, 23-24); de a-i îndrepta și pedepsi la nevoie (Prov. 13, 22; Matei 7, 9-21; Luca 11, 11-13; 11 cor. 12, 14; 1 Tim. 5, 8).


Părinții au datoria de a se ruga pentru copiii lor, pentru înțelepciunea, pentru creșterea lor duhovnicească și pentru mântuirea lor (Fac. 17, 18; IV Regi 29, 19). Au datoria să-i ajute în vreme de ispite (Iov 1, 5) și în caz de boală (II Regi 12, 16); să fie pildă bună fiilor lor (IV Regi 14, 13; 15, 3) și să-i învețe pe copii din tinerețe toate faptele bune și dragostea creștină după Sfânta Evanghelie (Prov. 22, 6). Apoi să-i încredințeze unor duhovnici buni.

Distribuie