Distribuie

Hristos Își începuse lucrarea mântuitoare, coborâse în Galileea, în satul Său Nazaret, apoi S-a întors înspre Cana, la căsătoria lui Natanael, viitorul Său ucenic. La nunta din Cana Galileii a fost prezentă și Maica Lui.

Vinul de la nuntă s-a terminat repede, iar Maica Domnului nu vroia ca cei invitați să rămână fără vin. Știa că Fiul său putea face orice minune, însă ea nu s-a lăsat biruită de voia proprie. Și știm cu toții ce mare ispită este voia proprie. Nu I-a spus Fiului ei: „Te rog, fă ceva!” nu și-a exprimat dorința ei, ci ca o aluzie I-a spus: nu mai au vin (Ioan 2, 3). Câtă delicatețe în cuvintele ei!

Femeie (cuvântul femeie pe atunci era un semn de respect), ce-ți este ție și Mie, nu a venit încă ceasul Meu, îi răspunse Fiul ei (Ioan 2, 4). Apoi nu L-a mai deranjat, nu vroia să-I facă observație sau să-I reproșeze ceva (gândiți-vă totuși: era Fiul ei). Iată câtă smerenie! Le spune doar celorlalți: Să faceți ceea ce vă va spune (Ioan 2, 5). Și deodată Hristos îi cheamă pe slujitori să umple vasele cu apă. Apoi apa s-a prefăcut în vin, și nu în orice vin, ci în cel mai bun (v. Ioan 2, 10).

Cum de a știut Fecioara Maria că Hristos le va porunci slujitorilor și va face minunea de dragul ei?

Știa bunătatea Lui, știa dărnicia Lui, știa milostivirea Lui și respectul pe care i-l arăta. Peste toate, ca un vas ales al Duhului ce era, știa să înțeleagă mesajul Fiului și Dumnezeului ei. Era sigură că în clipa aceea Fiul ei îi va face pe plac. Așa cum s-a și întâmplat. Un astfel de respect și o astfel de ascultare arată Hristos Maicii Sale.

Hristos îi răspunsese foarte clar Maicii Sale: „Nu a venit încă ceasul Meu, adică nu a venit vremea să fac minuni, am Eu planurile Mele„, însă de dragul ei Și-a refăcut planul. Și Evanghelistul consemnează: Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileei și s-a arătat slava Sa (Ioan 2, 11).

Cu siguranță, ca un atotcunoscător ce era, Iisus a știut că Maica Lui Îi va strica planurile. Știa că în Cana va face această primă minune, cu toate că nu fusese în plan să facă aici prima minune. Și asta, ca să ne arate că doar de dragul ei este gata să schimbe și să zădărnicească planurile Sale cele înțelepte.

Pentru că vinul se terminase, înseamnă că și masa ajunsese spre sfârșit, așa încât cu toții băuseră vin, poate că unii chiar se îmbătaseră. Deci nu era nevoie imediată de vin. Cu toate acestea, Iisus, pentru a nu strica bucuria Maicii Sale, Și-a schimbat planurile.

Să ne gândim ce ar fi făcut dacă ar fi fost nevoie cu adevărat de vin. Să ne gândim ce-ar fi făcut atunci când L-ar fi rugat Maica Sa pentru ceva serios, mult mai serios decât vinul. Să ne gândim ce ar fi făcut dacă L-ar fi rugat pentru sufletele noastre. Iată, Biserica îi cântă Maicii Domnului: „Știm bunătățile tale, știm că orice vrei vei dobândi.” Toate sunt în mâna Maicii Domnului, rugăciunea ei este poruncă.

Vasilios Bacoianis; Viața Maicii Domnului

Distribuie
Un comentariu la „Îndrăzneala Maicii Domnului la nunta din Cana Galileii”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *