îndreptar de spovedanie pentru tineri
Distribuie

Îndreptar de spovedanie pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, întocmit de arhimandritul Ioanichie Bălan, pentru ajutorul și pregătirea pentru spovedanie și pentru aducerea aminte mai bine a păcatelor.

Mărturisesc Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, tuturor sfinților, sfântului înger, păzitorul vieții mele, și sfinției voastre, părinte, toate păcatele mele de la ultima spovedanie până astăzi:


– Nu slăvesc pe Dumnezeu Cel în Treime închinat şi preamărit;


– Nu mulțumesc lui Dumnezeu ziua şi noaptea pentru că m-a născut pe lume din părinți ortodocși şi m-a luminat prin baia Sfântului Botez;


– Nu mulțumesc lui Dumnezeu cu lacrimi de recunoștință că mi-a dat viață, suflet, credință, sănătate şi mi-a adăugat anii până astăzi, ca să mă pot pocăi;


– M-am îndoit în credință, citind cărți rele despre Dumnezeu;

– Am ascultat pe unii profesori care ne spuneau să nu mergem la biserică şi să nu citim cărți sfinte, ci să mergem Duminica şi în timpul liber la discotecă, la film, la sport şi în excursii;


– M-am smintit de părinții mei, de preoți, de colegi care vorbeau de rău pe Dumnezeu şi am slăbit în credință;


– Am vorbit cu elevi sectanți care grăiesc de rău Biserica, preoții, crucea, icoanele şi pe Maica Domnului şi am zis că şi religia lor este bună;


– Am primit de la colegi şi de la oamenii de pe stradă cărți sectare, fără cruce şi icoane pe ele, le-am dus acasă şi le-am citit, zicând că sunt bune;


– Am primit daruri la școală, pe stradă şi chiar acasă de la sectanți, precum şi haine, bani, mâncare, şi am zis că ei sunt mai credincioși decât ortodocșii;


– Am fost chemat de colegi sectanți la casele lor de rugăciune şi mi-a plăcut cum cântă şi se roagă;


– Am auzit pe tata înjurând de cele sfinte şi m-am învățat să înjur şi eu de lucruri sfinte, supărând pe Dumnezeu;


– M-am împrietenit cu colegi răi care înjură, fumează, fură şi păcătuiesc cu fete, făcând şi eu asemenea;


– Am furat de la colegi, de la părinți şi bunici, bani, mâncare, haine, cărți, țigări şi unele obiecte scumpe, fără a le mai da înapoi;

– Nu mă rog regulat dimineața şi seara din cartea de rugăciuni, nici nu fac metanii, sau fac doar câteva la îndemnul mamei;


– Nu știu pe de rost rugăciunile începătoare – Împărate ceresc, Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Treime, Tatăl nostru – şi nu vreau să le învăț; sau le știu pe de rost, dar nu le spun regulat, dimineața şi seara;


– Nu știu pe de rost Crezul, Psalmul 50, Cuvine-se cu adevărat, rugăciunile de seară etc., nici nu mă silesc să le învăț, deși preotul, mama şi bunica mă îndeamnă;


– Mă așez la masă fără rugăciune şi fără să fac cruce şi nu mulțumesc lui Dumnezeu;


– Nu am carte de rugăciuni şi nu citesc nici o rugăciune din cărțile sfinte, chiar dacă mama şi preotul mă îndeamnă;


– Nu citesc nici alte cărți de rugăciuni şi de învățătură creștină ortodoxă, ci mă duc în timpul liber la plimbare, la cinema, la stadion, la discotecă, la vecini sau stau la televizor;


– Nu merg Duminica şi în sărbători, când sunt liber, la biserică, să ascult Sfânta Liturghie, să mă rog lui Dumnezeu pentru mine şi pentru părinții mei;


– Nu mă rog nici acasă, nici la biserică pentru colegii bolnavi, pentru frații şi părinții mei, pentru cei săraci, goi şi bolnavi care nu au casă, haine şi mâncare, nici nu mă duc să-i vizitez şi să-i mângâi;


– La biserică merg târziu, numai de gura mamei, stau puțin şi fug pe stradă, la joacă, la distracții, la colegi;


– Am fost Duminica în timpul Sfintei Liturghii la cinema, la stadion, la adunări lumești, la biserici care nu sunt ortodoxe, la plimbare cu fete şi băieți şi la ședințe de yoga, karate, arte marțiale, spiritism etc.;

– Am râs de preoți, de cerșetori, de bolnavi şi de bătrâni şi i-am vorbit de rău;


– Nu ascult de preotul de la biserica noastră, nu-i sărut mâna, nici nu-i dau bună ziua când îl întâlnesc;


– Nu merg regulat şi cu dragoste la orele de religie, în biserică şi la școală, nici nu ascult cu atenție lecțiile;


– Nu citesc cărți ortodoxe sfinte, ca: Noul Testament, Catehismul ortodox, Viețile Sfinților şi alte cărți de învățătură şi nu mă rog din Ceaslov, Psaltire, Acatistier şi Cartea de rugăciuni zilnice;


– Îmi place să citesc romane, cărți de povesti şi cărți sectare;

– Pierd timpul liber fără folos, stau două-trei ore la televizor, privesc filme de desfrânare şi filme polițiste şi mă smintesc de ele;


– Părinții mă opresc să privesc filme pornografice, dar eu, fiind robit(ă) de patima desfrânării, deschid pe ascuns televizorul;


– Mă biruiesc de gânduri şi imaginații desfrânate, îmi amintesc cele văzute la televizor şi mă îndulcesc cu aceste gânduri;


– M-am învățat de la băieții răi să fac onanie (malahie) şi sunt robit de acest greu păcat de mai mult timp, neputându-mă lăsa de el;


– Nu postesc regulat sau deloc miercurea, vinerea şi în cele patru posturi de peste an, deși mama mă îndeamnă să postesc;


– Mănânc de dulce pe ascuns, fur carne, ouă, brânză şi primesc de la colegi mâncare de dulce în zile de post;


– Ca fată, am intrat necurată în biserică, am sărutat sfintele icoane şi am luat anaforă, fiind machiată;


– M-am îmbrăcat necuviincios, cu fustă scurtă, m-am fardat, am smintit băieții cu ținuta mea şi am intrat așa în biserică;


– Am fost vara la mare, la ștrand, la stadion şi am umblat gol (goală), smintind pe alții şi m-am smintit de femei;


– Am fost la petreceri de noapte, cu fete şi băieți, şi m-am îmbătat, am dansat, am vorbit cuvinte de rușine, am înjurat, am fumat, m-am îmbrăcat necuviincios, am smintit pe alții şi m-am smintit;

– M-am împrietenit cu fete rele, m-am smintit de ele şi am încercat să fac păcate trupești, singur şi cu fete;


– Am căzut în desfrânare o dată sau de mai multe ori cu fete, cu una şi cu mai multe;


– Am îndemnat şi pe alți băieți şi fete să facă acest păcat;


– Am căzut în păcate trupești cu fete minore, fără voia lor;


– Am căzut în păcate trupești cu rude, cu prietene şi cu femei căsătorite;


– Ca fată am căzut în desfrânare fără voie, fiind violată o dată sau de mai multe ori, şi am rămas însărcinată, apoi am avortat copilul;


– Am făcut păcate rușinoase (onanie) singură şi cu alte persoane şi am învățat şi pe alte fete să facă la fel;


– Am căzut în desfrânare cu voia şi m-am păzit să nu rămân gravidă;


– Am căzut în desfrânare, am rămas gravidă şi am avortat copilul, o dată sau de mai multe ori;


– Am fugit de acasă la un băiat, fără voia părinților mei, şi am păcătuit cu el un timp, făcând toate păcatele cele grele ale desfrânării;


– M-am păzit să nu rămân gravidă, ba am făcut şi avort şi am îndemnat şi pe altele la desfrânare şi avort;


– M-am certat cu mama şi cu tata şi m-au blestemat;


– Am fugit de acasă şi de la școală şi m-au bătut părinții, iar tata m-a înjurat de cele sfinte;


– Mă stăpânește patima luxului, televizorul, muzica şi curiozitatea desfrânării şi nu mă pot elibera de ele;


– Vorbesc mult, sunt nervos, mândru, leneș la rugăciune şi la lucru, mănânc de dimineață, nu vreau să postesc, m-am învățat cu băutura, cu țigara şi cu desfrânarea şi nu-mi este dragă biserica;


– Îmi pierd timpul, sănătatea şi tinerețea în toate păcatele, îndemnând şi pe alții să facă la fel ca mine;


– Ca fată îmi vopsesc părul, unghiile, buzele, mă sulemenesc şi port haine foarte scurte, smintind pe băieți, apoi îndemn şi pe alte fete să facă la fel;


– Lipsesc regulat de la biserică, nu mă închin lui Dumnezeu cu credință, mă rog puțin, nu m-am spovedit de mult timp şi sunt indiferent(ă) fată de Sfânta Împărtășanie şi de Dumnezeu.


– Acestea sunt păcatele mele cele mai de seamă, pentru care mă căiesc din toată inima şi cer iertare de la Dumnezeu şi de la sfinția voastră, părinte, rugându-vă să-mi dați canon pentru ele şi dezlegare, căci făgăduiesc să mă pocăiesc şi să pun început bun.


Ioanichie Bălan; Rânduiala Sfintei Spovedanii și a Sfintei Împărtășanii

Distribuie