Distribuie

Sfânta Scriptură ne aduce dovezi destul de clare și în folosul ideii că fiecare comunitate omenească, fiecare neam și fiecare biserică au, de asemenea, Îngerii lor păzitori.

Astfel, proorocul Daniel vorbește despre mijlocirea înaintea lui Dumnezeu a doi Îngeri păzitori de neamuri: a Îngerului care păzea neamul persan și a Îngerului care păzea neamul israelit. Primul Înger L-a rugat pe Dumnezeu să țină neamul israelit în stăpânirea imperiului persan, iar celălalt, dimpotrivă, L-a rugat să elibereze acest popor de sub jugul persan. Daniel spune, de asemenea, că împreună cu acești doi Îngeri s-a rugat lui Dumnezeu și Îngerul regatului elinesc (Dan. 10, 20). Așadar, dacă nu numai neamul israelit, ci și neamurile persan și elinesc aveau Îngerii lor păzitori, de aici putem trage pe drept concluzia că și celelalte neamuri își au Îngerii lor păzitori. Evanghelistul Ioan în primul capitol al Apocalipsei înfățișează cuvintele Domnului despre cei șapte Îngeri ai celor șapte biserici din Asia Mică (Apoc. 1, 20).

E drept, după părerea unor teologi, prin îngeri trebuie să-i înțelegem aici și pe episcopii acestor biserici, dar, în același timp, după învățătura Părinților Bisericii, aici trebuie să vedem și expresia acelui adevăr, că fiecare biserică își are Îngerul său păzitor. „Eu sunt încredințat — spune, de exemplu, Grigorie Teologul — că există câte un înger, care păzește fiecare biserică, așa cum mă învață Ioan în Apocalipsă„. Acest adevăr a fost întotdeauna recunoscut de Biserica Ortodoxă. Sfântul Vasile cel Mare le scria presbiterilor din Nicopole: „Sunteți triști, pentru că sunteți izgoniți din mijlocul zidurilor, dar vă aflați sub acoperământul Dumnezeului Ceresc și împreună cu voi se află și Îngerul păzitor al bisericii voastre„. Grigorie Teologul, despărțindu-se de catedra din Constantinopol, a exclamat: „Rămas-bun, Îngeri păzitori ai acestei biserici!

Evghenie Goncearov; Păzește-ți casa de rău

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *