Distribuie

Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare…” (Troparul Adormirii Maicii Domnului).

Ce legătură are fecioria ei cu faptul că nu a părăsit lumea? Prima este o taină, a doua, de asemenea, este o taină, deoarece toți oamenii, fiecare pe rând, odată cu moartea lor, părăsesc lumea, uitând-o. Maica Domnului însă rămâne în lume. „Doamna și Prealuminata Împărăteasă a cerurilor, a puterilor cerești, Născătoarea lui Dumnezeu nu este aici (în Rai), ci este în lumea cea deșartă, pentru ajutorarea celor care cheamă în rugăciune pe Unul-Născut Fiul ei și preacuratul ei nume!„, i-au răspuns locuitorii Raiului Cuviosului Andrei celui nebun pentru Hristos, care a fost răpit la fel ca Sfântul Pavel la ceruri.

Raiul jertfit. Nu există ureche să poată auzi cele vestite despre frumusețea Raiului, nu există ochi să poată vedea și limbă să poată descrie, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel (v I Corinteni 2, 9), atât de dulce este Raiul.

Numai puțin dacă ai simți din frumusețea lui, nu ai mai avea liniște până l-ai dobândi. Ai dori ca imediat să pleci din lumea aceasta și nu ai mai socoti nici o osteneală, toate ți-ar părea neînsemnate pentru a dobândi Raiul. Nici bogăția nu te-ar mai interesa, nici slava, nici trupul, nici viața, nici chinurile. Iată, îi avem mărturie pe Sfinții Mucenici, care doar puțin au simțit din măreția Raiului și s-au bucurat de chinurile ce le suportau, și au simțit făpturile și viața de aici ca pe niște legături, ca pe o temniță (v. II Corinteni 5, 2), vrând să se elibereze cât mai repede cu putință.

Însă Preacurata Fecioară face altfel decât noi: preferă să fie alături de noi în lumea aceasta chinuită, alături de cei bolnavi, de cei deznădăjduiți, de cei săraci, de cei orfani, în loc să rămână neîncetat în Rai. Preferă să guste alături de noi întristările și amărăciunile noastre decât să se desfete de dulceața Raiului, jertfește de-a dreptul de dragul nostru bucuria Raiului, iar afecțiunea și dragostea pe care le are față de noi înving bucuria și dragostea ei pentru Rai: „Bucură-te, dragostea care biruiește toată dorirea!” (Cântarea a 3-a din Acatistul Bunei Vestiri). Grabnic ajutătoare o numim pe Maica Domnului, înțelegând că ea, Preacurata, este întotdeauna pregătită să-i ajute pe toți cei ce o cheamă din adâncul inimilor lor. Iată un exemplu:

Preacurată Maica Domnului, salvează-mi copilul!”, striga, îngenuncheat în mijlocul drumului, un tată atunci când fata lui fusese surprinsă de foc în pădurile din munte, în 2001, lângă Patra, și o doamnă înveșmântată în negru i-a adus în față, într-o secundă, fata vie și nevătămată. Era cu siguranță Preacurata.

Preacurată Fecioară, stinge focul!” a strigat Ioana din satul Calavritei în iunie 1962, când s-au aprins câmpurile și exista pericolul ca focul să mistuie tot satul. Dintr-odată focul s-a stins, ca și cum ar fi coborât din ceruri o coasă și a cosit tot focul. Tot satul a spus atunci că o minune a stins focul, altfel ar fi fost cu toții pârjoliți.

Preasfântă Fecioară, mântuiește-mă!” a strigat domnul D.S. când s-a afundat în râu și apa îl trăgea la fund. Deodată o putere l-a scos din șuvoiul apei și l-a aruncat pe uscat (întâmplare povestită mie de cel ce a trăit-o).

Sunt atât de multe intervențiile mântuitoare ale Maicii Domnului în lume, sunt atât de multe minunile ei, încât ar fi nevoie de volume întregi pentru a fi consemnate. Bătrânii noștri, părinții noștri, cei ce au trecut prin războaie, prin sărăcie, prin primejdii, au multe să ne povestească despre Maica Domnului.

Nimeni, nici dintre îngeri, nici dintre sfinți, nu a făcut atâtea minuni câte a făcut Maica Domnului, deoarece nimeni nu are milostivirea și grija ei.

Vasilios Bacoianis; Viața Maicii Domnului

Distribuie
Un comentariu la „Lumea nu ai părăsit Născătoare de Dumnezeu”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *