Distribuie

Temerlic, împăratul tătarilor, a vrut să meargă în Rusia mare, să o prade. În acea vreme, preoții au adus la Moscova, Sfânta Icoană a Maicii Domnului, de la Vladimir. În întâmpinarea ei a ieșit Preasfințitul Mitropolit, cu tot soborul rânduielii duhovnicești și cu mulțime de popor. Când au văzut Sfânta Icoană, au căzut cu toții la pământ și s-au închinat ca însăși Maicii lui Dumnezeu, Ceea ce venise la dânșii, și cu negrăită bucurie au primit-o, și multe lacrimi vărsau privind spre dânsa, rugându-se ca să se izbăvească de năvălirea păgânilor. Și nu le-a fost în zadar rugăciunile lor, cele cu dinadinsul făcute, căci în aceeași zi în care s-a dus în Moscova, cinstita Icoană a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, păgânul împărat îngrozindu-se de o vedenie înfricoșată ce a avut în vis, s-a tulburat și a fugit înapoi cu toată puterea sa, nefiind alungat de nimeni.

Vedenia ce a avut-o a fost așa: Se făcea înaintea sa un munte preaînalt, pe al cărui vârf mergeau arhiereii împotriva lui, având toiege de aur în mâini și îngrozindu-l pe el. Iar deasupra arhiereilor, în văzduh, au văzut o strălucire neobișnuită și o împărăteasă stând în mijloc, în slavă negrăită, îmbrăcată în haine de porfiră, înconjurată cu raze ca de fulger și strălucind mai mult decât soarele. Împrejurul ei era mulțime nenumărată de ostași înarmați, slujindu-i și pregătindu-se ca de război. Împărăteasa își avea mâinile sale întinse în sus, ca o rugătoare fierbinte către Dumnezeu. Apoi a văzut-o pe ea cum îl înfricoșa cu groază, ca să se ducă din hotarele pământului Rusiei, ca și cum poruncind ostașilor săi ca să se pornească asupra lui.

De acea înfricoșată vedenie s-a cutremurat păgânul împărat, și sărind de pe pat, a răcnit înfricoșat: „Oh, vai mie, ce este această vedenie înfricoșată?” Tremura și se temea suspinând, și era în mare nepricepere. După un ceas venindu-și în sine, a chemat pe domnii și voievozii lui, și a început a le spune lor ceea ce văzuse, încă tremurând de frică. Aceia auzind ceea ce li se spunea, și văzând pe împăratul lor tremurând, s-au înspăimântat și ei asemenea, și ziceau unul către altul: „Ce să fie aceasta?” Unii au zis: „Împărăteasa ce s-a văzut, este Maica Dumnezeului creștinesc, Iisus Hristos, și se cunoaște, că voiește să apere pe creștini; pentru că Aceea le este lor Ajutătoare și Purtătoare de grijă”.

Temerlic, a zis: „Dacă creștinii au o Ajutătoare ca Aceasta, apoi în zadar ne-am pornit noi asupra lor și fără de spor ne ostenim. Căci, de ar trimite asupra noastră, măcar pe unul din cei ce stau înaintea Ei, atunci, pe noi pe toți ne va birui, și nici loc nu vom putea afla unde să fugim”. Și așa, păgânul împărat, s-a întors înapoi cu toată oștirea lui, fugind cu rușine. Părându-li-se păgânilor, cum că ar fugi în urma lor multe cete de ostași din pământul Rusiei, erau cuprinși de frică mare, încât, unul pe altul se călcau, și își aruncau armele și prăzile lor. Și așa au câștigat cei drept-credincioși biruința asupra vrăjmașilor, fără de război și fără de sânge, cu rugăciunile Preacuratei Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu, căreia și Celui Născut dintru Dânsa, Hristos Dumnezeu, să-I fie de la noi cinste, mulțumire și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

din cartea: Minunile Maicii Domnului

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *