Distribuie

Un tânăr oarecare din Bonomia petrecea în multe răutăți, ducând o viață de slobozenie și zburdălnicie. Odinioară a avut o vedenie care l-a înspăimântat foarte mult: I se părea lui, ca și cum ar fi fost într-un loc necunoscut, într-o câmpie mare, în care a apărut o dihanie foarte strașnică, ce venea asupra lui.

Tânărul fugind dinaintea acesteia pe acea câmpie, a văzut în depărtare o casă. Aleargă într-acolo ca să scape de primejdie, dar casa era încuiată. Începu atunci a bate în ușă, rugându-se să-i descuie, ca să intre înăuntru și să scape. Însă i s-a răspuns astfel: „Eu sunt bunătatea care locuiesc aici, iar tu ești rău și nu poți ca să locuiești aici„.

Tânărul auzind aceste cuvinte, s-a întristat foarte mult și a fugit mai departe. Întâlnind mai încolo o altă casă, a mers la aceea și a început a bate la ușă și a se ruga să-i deschidă, ca să intre înăuntru. Stăpâna casei care viețuia acolo îi răspunse lui: „Eu sunt dreptatea și locuiesc aici. Aceasta este casa mea, și nu te voi primi oaspete pe tine, căci dreptatea nu apără pe cel ce naște nedreptate”.

Tânărul fugi și de acolo, apoi văzând altă casă, începu a se ruga cu glas tare să-l lase în casă, pentru a scăpa de acea arătare și frică, care îl cuprinse. Din casă însă îi răspunse: „Eu sunt pacea și locuiesc aici, tu nu ai pace cu mine, nici odihnă, ci numai oameni cu voie bună, căci eu pururea gândesc la pace și nu la altă amestecătură. Îți voi da ție un sfat bun și de folos. Mai încolo de mine viețuiește sora mea, care știe să dea sfat celor supărați; du-te la dânsa și o ascultă cum te va povățui și învăța„.

S-a dus tânărul la dânsa și bătând la ușă, i-a răspuns lui: „Eu sunt mila care locuiesc aici; iar ție de-ți este voia să te izbăvești din această nevoie, mergi, de te închină Maicii Domnului, și te roagă. Ea te va ascunde dinaintea acestei arătări strașnice, căci după cum corabia lui Noe a primit vietățile cele curate și cele necurate așa și Maica Domnului, ca un izvor de milostenie, Pe nici unul nu-l trece cu vederea„. El s-a rugat atunci Maicii Domnului și acea vedenie groaznică s-a stins.

din cartea: Minunile Maicii Domnului

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *