Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Marea zi de Marți din Săptămâna Patimilor

Distribuie

Această zi ne pregătește pentru intrarea în cămara Mântuitorului, cu două parabole — parabola celor zece fecioare (Matei 25, 1-13) și parabola talanților (Matei 25, 14-30; Luca 19, 12-27).

Când Domnul se suia la Ierusalim și se ducea la Patimă, a spus ucenicilor Săi și aceste două parabole, pentru ca nu cumva cineva trăind în feciorie să nu se îngrijească și de celelalte virtuți și mai ales de milostenie, prin care se vădește strălucirea fecioriei.

Este vorba despre cinci fecioare înţelepte şi cinci neînţelepte. Primele cinci fecioare erau renumite pentru credinţa lor şi l-au aşteptat pe Iisus cu „uleiul smereniei şi luminii”.

Faptele lor demne de laudă – virtutea şi credinţa – au reprezentat candelele călăuzitoare pe drumul spre lumină.

Celelalte fecioare, neînţelepte (nebune, cum spune Evanghelia lui Matei), au uitat ce înseamnă virtutea.

Când a venit Mirele, candela fiecăreia era goală. Pilda acestei denii ne aminteşte că trebuie să fim pregătiţi sufleteşte pentru a-L urma pe Iisus, pentru că nimeni nu ştie când vine „ceasul acela”.

Fără untdelemn, nicio candelă nu poate rămâne aprinsă. Şi, fără făclia credinţei, nimeni nu vede drumul spre Iisus, spre „cămara Mirelui”, cum spune Sfânta Scriptură. În această zi, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească spre Lumină.

„Privegheati si va rugati, ca nu stiti ziua, nici ceasul cand vine Fiul Omului”.

Distribuie