Distribuie

Îmi scrii despre minunatul lucru care ți s-a întâmplat în război. Cineva împărțea ostașilor pe câmpul de luptă Noul Testament. Cărți mici, bine legate. Ai luat și tu. Și ai remarcat cu ironie: „Aici au căutare oțeIul și plumbul, nu cărțile; și dacă oțelul nu ne mântuiește, cartea chiar că nu ne va mântui!” Asemenea remarcă ai făcut — căci până în acea zi nu pusesei nici un temei pe credința lui Dumnezeu. O priveai ca pe o manta veche, pe care caravana omenească o târâie după sine de când lumea fără nici un folos.

Ai primit, totuși, cărticica și ai băgat-o în buzunar, în stânga. Ce s-a întâmplat? Tu spui: „O minune a lui Dumnezeu„, și eu subscriu. Chiar în acea zi s-a pornit o încleștare crâncenă. În jurul tău cădeau răniții. Dintr-o dată, și tu cazi. Te-a lovit un glonte. Te-ai apucat cu mâna de partea stângă. Te așteptai să curgă sângele. Când te-ai dezbrăcat, ai aflat glontele în cărticica aceea, chiar în dreptul inimii. Te-ai cutremurat tot, ca de friguri. Degetul lui Dumnezeu! Cartea sfântă ți-a scăpat viața de oțel și plumb. Tu socoți acea zi drept nașterea ta duhovnicească. Din acea zi, ai început să te temi de Dumnezeu și să înveți cu luare-aminte credința. Și totuși, nu este o manta veche ! Și nu o poartă în zadar caravana omenească.

Dumnezeu ți-a deschis ochii cu mila Sa. Stă scris: Dumnezeu pe drepți iubește și pe păcătoși miluiește. Unii oameni și-au pierdut în război trupul, iar alții, sufletul. Primii au pierdut mai puțin. Iar unii și-au dobândit sufletul. Aceștia sunt adevărații învingători. Au fost unii care au plecat la război ca niște lupi și s-au întors din război ca niste miei. Cunosc destui dintr-aceștia. Sunt cei care, ca și tine, au simțit printr-o întâmplare minunată că Nevăzutul Dumnezeu pășește lângă ei. Precum a zis Psalmistul: mai-nainte am văzut pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este, ca să nu mă clatin. Citești Psaltirea ?

Și dacă tu, fiind pe atunci necredincios, ai simțit cum pătrunde Cel Preaînalt în viața omenească, cu cât mai mult acum, când ești credincios și evlavios? Pace ție și bucurie de la Domnul!

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 1

Distribuie
Un comentariu la „Minunata întâmplare ce l-a adus pe un soldat la credință”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *