mișcarea new age
Distribuie

Cea mai mare izbucnire ocultă din toate timpurile este Mișcarea New Age. Ea a început în anii 1970 și este influențată de ideile Societății Teosofice, întemeiată în 1875 la New York de rusoaica Helena Petrovna Blavatsky. Mișcarea s-a dezvoltat într-un ritm rapid și a reușit să pătrundă în toate ramurile vieții umane. Astăzi se poate vorbi de o „plasă” uriașă care unește în mod direct sau indirect, printr-o legătură foarte delicată, sute de grupuri, fără asemănare între ele, și mii de oameni”. Scopul ei este de a impune o Nouă Ordine Mondială (Globalizarea) și o Nouă Religie Mondială ce urmărește în final controlul asupra lumii.

Câteva din principiile „Noii Ere” sunt: stabilirea unui sistem economic mondial unic; o taxă universală; o autoritate mondială care să controleze proviziile de hrană ale lumii; datoria de a subordona viața personală unui directorat universal; arianismul, adică supremația rasei Vestului; avortul; însămânțarea artificială; limitarea și controlarea numărului de copii; purificarea — acțiune de exterminare a celor ce nu vor accepta ideile mișcării etc.

Spre deosebire de majoritatea religiilor oficiale, mișcarea New Age nu are o structură organizată, nu oferă un statut formal membrilor săi, nu are un centru geografic, și nici o dogmă sau un crez clar formulat. Ea constituie mai curând o rețea vag definită de persoane care împărtășesc practici și concepții similare, și care se raliază în jurul conceptului „noii conștiințe religioase”.

New Age câștigă, mai ales în Apus, tot mai mulți simpatizanți și adepți prin afișarea de activități pacifiste, ecologiste, urmărirea unei alimentații sănătoase și condiții fizice perfecte, prin practici oculte, în mare parte de proveniență orientală, ca: meditația transcedentală, yoga, terapii de relaxare, hipnoză, vindecare psihică, vedenii ș.a. Drogurile sunt considerate ca «unelte de transformare». Urmărește o „nouă ordine” a lumii, care va sta sub semnul zodiei Vărsătorului, ordine ce vizează o totală răsturnare a valorilor lumii actuale, prin tendințe de relativizare a adevărului, a identităților, de împăcare a contrariilor, de sincretism etc. În această lume înțelesurile noțiunilor de bine și de rău vor fi descompuse și pierdute, iar Lucifer stăpân.

Deși se susține că aceasta conține adevărurile de bază ale tuturor religiilor, ideologia ei principală este panteismul. Identifică lumea cu Dumnezeu, sau mai bine-zis face din lumea materială un Dumnezeu. Adică crede că universul este „însuflețit” și că omul este desăvârșit și „dumnezeu”. Nu acceptă distincție între bun și rău, și prin urmare este respins atât diavolul, cât și păcatul, termeni nerecunoscuți de această mișcare. Astfel, omul nu are nevoie de mântuire, iar Judecata de Apoi nu există, fiindcă fiecare dintre noi, „dumnezeu” fiind, este și mântuitor și judecător al lui însuși.

În general, creștinismul este respins, ca o relicvă învechită, tiranică și îngustă a unei ere vechi, care a fost depășită de Noua Eră. Creștinii sunt considerați „înapoiați” și „prunci duhovnicești”, cu „orizonturi limitate și cunoaștere puțină”, care nu pot percepe „mișcarea evoluționistă” mondială a Noii Ere.

Mișcarea New Age folosește din abundență tehnicile oculte ale vrăjitoriei, ghicirii, satanismului, astrologiei, spiritismului, mediumului, puterii cristalelor, piromanției, yoga, meditației etc. De cele mai multe ori tehnicile acestea sunt proiectate ca niște așa-zise metode științifice, care conduc la descoperirea „puterilor ascunse” din afara sau din lăuntrul omului, și ca niște „rețete” pentru rezolvarea tuturor problemelor vieții. E vorba de cursele viclene ale diavolului, care, din păcate, prind în ele multe victime nebănuitoare.

Nu există nicio îndoială că toate grupurile care fac parte din Mișcarea New Age sunt conduse de duhurile rele și că învățăturile lor nu sunt de inspirație omenească, ci sunt insuflate de duhurile acestea, care par „iluminate”, întrucât se bazează pe niște principii logice, folosind un limbaj duhovnicesc, vorbind despre Dumnezeu și iubire, și satisfăcând astfel multe dorințe autentice ale omului căzut.

Conform concepției New Age, întrucât omul, ca și orice îl înconjoară, este Dumnezeu, nu există decât o singură realitate; și de aceea fiecare religie în parte nu este decât una dintre căile posibile care conduc către această realitate. Nu există o singură cale corectă, căci pe toate căile se ajunge la dumnezeire. Adepții mișcării New Age au convingerea că va apărea o nouă religie universală, care va conține elemente provenite din toate denominațiunile prezentului, devenind religia universal acceptată în întreaga lume.

Mișcarea vrea să înlocuiască Dumnezeul Bibliei prin zeități păgâne reînviate, promovează credința în O.Z.N.-uri și în ființe extraterestre. Actul religios central al Mișcării New Age este «inițierea», actul de consacrare lui Lucifer, care este „Conducătorul Omenirii”. Folosește ca simboluri zvastica, numărul 666, curcubeul ș.a. Ideile Mișcării New Age fac casă bună cu erezii și rătăciri ca: Martorii lui Iehova, Mormonii, Moon, Bahai, Yoga ș.a. ; cu organizații internaționale ca: O.N.U., U.N.E.S.C.O., Consiliul Internațional al Bisericilor, Comisia Trilaterală, Francmasoneria, Green Peace, Mișcarea Feministă etc.

New Age este un curent care tinde să integreze toate mișcările spiritualiste și religiile existente astăzi în lume, de la satanism la yoga și de la reînvierea miturilor păgâne la credința în O.Z.N.-uri. Concepții contradictorii își găsesc locul în această paradigmă, deoarece ideea centrală este că toate formează un întreg în interiorul căruia fiecare religie sau sectă își are locul ei. Această idee este falsă, întrucât Adevărul absolut nu poate fi compus și contradictoriu, el este Unic și Personal în Iisus Hristos.

Distribuie