joi. nov. 26th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Multe sunt cele care ne întristează, dar fericit este acela care cu răbdare trece peste acestea

Multe sunt cele care ne întristează, fiul meu, dar fericit este acela care cu răbdare și mulțumire trece peste cele întristătoare ale vieții acesteia.

Da, suntem datori să-I mulțumim Lui Dumnezeu, Celui care prin aceste necazuri pregătește sufletul nostru cel nemuritor pentru a deveni moștenitor al bunătăților celor veșnice din Împărăția Cerurilor.

Iar Domnul spre folosul nostru ne pedepsește, ca să ne împărtășim de sfințenia Lui” (Evrei 12, 10). Prin diferitele necazuri se învistierește între noi slava cea veșnică.

Pentru aceasta nu trebuie să ne tulburăm în vremea certării Domnului, ci de folos pentru sufletul fiecăruia este desăvârșita supunere față de Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, Care în vreme de necaz tămăduiește rana ascunsă a sufletului fiecăruia. Iar aceasta o face cu scop sfânt, acela de a-i dărui sănătatea sufletească, adică curățirea inimii de patimile de necinste.

Unui asemenea Doctor înțelept avem datoria de a-I aduce neîncetat mulțumire prin fapte, astfel încât să nu-L mâhnim cu nici o cădere de-a noastră. Toți Sfinții și-au petrecut viața îndurând necazuri și nenumărate suferințe. Deși păcatul nu avea nici un drept să-i întristeze, cu toate acestea viața lor a fost de multe ori o adevărată mucenicie.

Oare ce îndreptățire vom aduce noi, cei ce cădem și săvârșim multe păcate, astfel încât să avem dreptul să petrecem viața fără necazuri? Fără necazuri și suferințe? Dar tocmai noi suntem singurii răspunzători pentru păcat și de aceea avem nevoie de biciul certării celei mântuitoare a Domnului, ca să ne aflăm mântuiți în Împărăția Cerurilor, cu îndurările Iubitorului de oameni Dumnezeu.

Știu, fiul meu, cât de mult te iubește Dumnezeu prin desele Sale cercetări. De asemenea și răbdarea ta cea statornică în acestea o cunosc, precum și neîncetatele mulțumiri ce le aduci Marelui Doctor, Dumnezeu.

Arhim. Efrem Filotheitul; Povețe Părintești