Distribuie

Nu socotiți că pace am venit să aduc pe pământ; nu am venit să aduc pace, ci sabie. Așa a grăit Domnul. A se citi: „Nu am venit să împac adevărul și minciuna, înțelepciunea și prostia, binele și răul, dreptatea și silnicia, dobitocia și omenia, nevinovăția și desfrânarea, pe Dumnezeu și pe mamona: ci am adus sabie ca să tai și să le despart, încât să nu se amestece„.

Cu ce să le tai și să le despărți, Doamne? Cu sabia adevărului. Ori cu sabia cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce e totuna: fiindcă adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, și cuvântul lui Dumnezeu este adevărul.

Apostolul Pavel sfătuiește: luați sabia duhovnicească, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan a văzut în vedenie pe Fiul lui Dumnezeu în mijlocul a șapte sfeșnice, și din gura Lui ieșea o sabie ascuțită de amândouă părțile. Sabia care iese din gură ce altceva poate fi decât cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului?

Această sabie este mântuitoare pentru lume, nu pacea binelui cu răul. Și atunci, și acum, și din veac și până în veac.

Că această înțelegere este dreaptă se vede și din ce spune Hristos în continuare: că am venit să despart pe om de tatăl său, și pe fiică de mama sa, și pe noră de soacra sa. Căci dacă fiul merge după Hristos, iar tatăl rămâne în întunericul minciunii, sabia adevărului lui Hristos îi va despărți. Adevărul este mai vrednic de iubit decât tatăl. Și dacă fiica merge după Hristos, iar mama rămâne îndărătnică în tăgăduirea lui Hristos, ce unire poate fi acolo? Oare nu este în Hristos mai dulce decât mama? La fel și cu nora și soacra ei.

Dar să nu înțelegi strâmb – că cel ce Îl cunoaște și-L îndrăgește pe Hristos trebuie deodată să se despartă trupește de rudele sale. Așa ceva nu scrie. Este destul a fi despărțit cu sufletul și a nu primi în el nimic din gândurile și faptele necredinței; căci dacă credincioșii s-ar despărți și trupește de necredincioși, s-ar face în lume două tabere potrivnice. Cine i-ar învăța și îndrepta atunci pe necredincioși?

Și Domnul Însuși I-a răbdat lângă Sine pe necredinciosul Iuda trei ani în cap. Înțeleptul Pavel scrie: că se sfințește bărbatul necredincios prin femeia credincioasă, și se sfințește femeia necredincioasă prin bărbatul credincios.

În fine, poți să-ți aduc la cunoștință felul în care tâlcuiește duhovnicește aceste cuvinte ale lui Hristos slăvitul Teofilact al Ohridei: „Prin tată și mamă și soacră înțelege tot ce este vechi, iar prin fiu și fiică tot ce este nou. Așadar, Dumnezeu voiește ca noile și dumnezeieștile Lui porunci și învățături să biruiască toate vechile noastre obiceiuri și deprinderi păcătoase„.

Așadar, cuvintele despre aducerea sabiei pe pământ sunt pe deplin potrivite cu Hristos – Făcătorul de pace și Dătătorul de pace. El dă cereasca Sa pace, ca pe un balsam ceresc, celor ce cred în El fără fățărnicie. Însă nu a venit ca să facă pace între fiii luminii și fiii întunericului. Pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra voastră! Amin.

Sfântul Nicolae Velimirovici; Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi vol. 1

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *