Distribuie

Alină-te, frățioare dragă. Hristos a înviat! Nu întreba de ce Dumnezeu „chinuie” țara noastră. Stă scris: pe cine iubește Dumnezeu, îl și pedepsește, și-l bate. Chiar așa scrie, că Milostivul Dumnezeu pe cine iubește bate. Îl bate în împărăția pământească pentru a-l proslăvi mai tare în cea cerească. Îl bate ca să nu se lipească de putregaiul pământesc, de idolii lumești, de idolii amăgitori ai puterii și iscusinței și bogăției omenești, de umbre trecătoare și ispite morbide.

Fără bătăi mari, Ortodoxia nu ar fi reușit să ducă adevărul lui Dumnezeu prin atâtea gropi și bezne de veacuri și veacuri, și nu ar fi reușit să străbată o cursă cu obstacole atât de lungă, păstrând adevărul și sfințenia și curăția. Fără pătimiri, Ortodoxia nu ar fi dăinuit nici o sută de ani în curăția sa.

În 20 de veacuri, ea n-a avut nici un veac întreg de pace și libertate, fără prigoană, fără bătaie, fără robie, foc, spaimă și groază. Acest lucru nu îl înțeleg celelalte credințe. Acest lucru nu îl pricep ereticii. Nici unul dintre popoarele ce au ales împărăția pământească drept ideal de fericire nu înțelege și nu pricepe ce se face astăzi cu lumea ortodoxă. Acest lucru îl înțeleg numai clarvăzătorii, care văd împărăția cea veșnică și fără moarte a lui Hristos ca pe o realitate. Însă și clarviziunea e fiică a suferinței.

Alină-te, frățioare dragă, alină-te cu învierea Iui Hristos. Nu cârti împotriva ateilor ce prigonesc poporul. Ei sunt închinători la idoli, se închină idolilor din materie. Ei se închină materiei ca unui dumnezeu, industriei ca unui dumnezeu, statului ca unui dumnezeu. Ei se numesc pe sine atei, oameni fără Dumnezeu, și adevăr grăiesc. Și dacă s-ar numi pe sine închinători la idoli, tot adevăr ar grăi. Să-ți pară rău de ei; să nu îi osândești. Că precum iarba se vor usca. Unul după altul își vor ieși din minți și de la putere. Slugi ale lui Dumnezeu sunt, chiar dacă nu văd asta. Toată apa o dau tot la moara lui Hristos.

Prin urletele lor împotriva lui Hristos, ei lucrează pentru Hristos. Nu le e dat acum să vadă asta. Dar când vor trece ca niște umbre, atunci vor vedea. Și se vor tângui amar, fiindcă nu vor avea să primească nimic mai mult decât blestem — fiindcă plata lor le-a fost plătită pe de-a-ntregul aici, pe pământ, în chipul acestei puteri și stăpâniri trecătoare. Iar tu nu plânge, ci să te bucuri. S-a pârguit recoltă mare de suflete în lume. În aceste zile, poporul pătimitor umple Raiul. Bucură-te: Hristos a înviat!

(adaptat după Sfântul Nicolae Velimirovici)

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *