Distribuie

Nu-i bogat cel care are multe, ci cel care n-are nevoie de multe; nu-i sărac cel care n-are nimic, ci cel care dorește multe. Aceasta trebuie să fie descrierea sărăciei și a bogăției. De vezi dar pe cineva că dorește multe, socotește-l mai sărac decât toți, chiar de-ar avea bogățiile pământului. Și iarăși, de vezi pe cineva că nu are nevoie de multe, socotește-l mai bogat decât toți, chiar dacă n-are nimic. Că judecăm sărăcia și bogăția nu după măsura averii, ci după starea sufletului.

Nimic nu este atât de nefolositor și împiedicător adevăratei cunoașteri de Dumnezeu ca lipsa de minte și alipirea de avere, fiindcă acestea două pregătesc pe om de a admira cele de aici, de a nu face nici o vorbă de cele viitoare și de a-și astupa urechile cu mulțimea grijilor.

Unii, ca cei ce au câștigat averile de la Dumnezeu după dreptate, și-au cheltuit totul împlinind poruncile lui Dumnezeu, iar alții, care în câștigarea averilor s-au lovit de Dumnezeu, tot așa au făcut și în cheltuirea acelor averi, cheltuindu-le cu curvele și cu desfrânații sau îngropându-le în pământ și astupându-le, iar cu cei sărăci necheltuind nimic.

În ceea ce privește averile acestea trecătoare, nu poate să se facă cineva bogat în alt chip, dacă mai întâi nu a sărăcit pe altul, pe când cu cele duhovnicești nu este așa, ci cu totul dimpotrivă: nimeni nu poate ajunge bogat dacă mai întâi nu a îmbogățit pe altul. Dacă nu vei folosi pe nimeni, nu vei putea fi bogat.

Bogăția nu e rea dacă o întrebuințăm cum trebuie. Nu bogăția e rea, ci mândria, îngâmfarea. Dacă avuția ar fi rea, nu ne-am ruga cu toții să ajungem în sânurile lui Avraam, care a avut trei sute optsprezece slugi de casă. Deci nu bogăția e rea, ci rea e întrebuințarea nelegiuită a bogăției.

Să nu umblăm dar după bogăție, nici să fugim de sărăcie; ci fiecare să ne îngrijim înainte de toate de sufletul nostru; să-l facem destoinic și pentru chivernisirea vieții de aici, și pentru plecarea de aici.

Să facem totul spre a lăsa copiilor noștri bogăția credinței, singura bogăție care dăinuiește, care călătorește necontenit cu ei, care poate să le folosească foarte mult nu numai aici, ci și dincolo.

Sfântul Ioan Gură de Aur

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *