Distribuie

● O! Frate! fă totdeauna cuvenita despărțire între păcatul cel groaznic și între omul care îl face. Căci oricât ar fi de urâcios păcatul săvârșit, dar omul care l-a făcut este tot fratele tău, făptură a lui Dumnezeu, Tatăl nostru cel din ceruri; și s-ar putea ca și tu să cazi vreodată prin răutatea ta, ori a diavolului, în acel păcat. Nu arunca piatra judecății asupra fratelui tău, căci are cine-l judeca pe el. Ci când vezi pe fratele tău păcătuind, zi întru sineți: O! Cum nu își dă seama fratele meu, cât de groaznic e păcatul acesta! Ajută-mi, Doamne, ca să mă pot feri în toată viața mea de această fărădelege.

● Un oarecare bătrân, ședea în Siria, în hotarele Antiohiei și avea un frate care era gata spre judecată dacă vedea pe vreun frate greșind. Deci de multe ori îl învăța pe dânsul bătrânul, grăind: „Cu adevărat, fiule, te înșeli și-ți pierzi sufletul tău, de vreme ce nu știe nimeni ce este în om, fără numai Dumnezeu. Căci de multe ori ei înaintea oamenilor fac fapte rele, iar în taină se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Păcatul adică noi îl vedem, iar pocăința și faptele cele bune ce le-au făcut, numai Dumnezeu le știe. Pentru aceasta și cu ochii de vei vedea pe om păcătuind, nici cât de puțin nu-l judeca pe el, că numai unul Dumnezeu este judecătorul. Că tot omul ce judecă pe altcineva, se află ca un potrivnic al lui Hristos, de vreme ce el a răpit dregătoria și stăpânirea ce a dat-o Domnului Hristos, Tatăl Său, făcându-se el judecător mai înainte decât Dânsul”.

● Povestit-a un bătrân: „Șezând eu odinioară într-o pustie prea adâncă, a venit un frate de la chinovie pentru cercetare. Deci îl întrebăm pe el, cum se află părinții? Și mi-a zis: „Bine, cu rugăciunile tale”. Apoi l-am întrebat și pentru un frate care avea nume rău, și mi-a zis: „Crede, părinte  că încă nu s-a izbăvit de acel nume”. Iar eu cum am auzit am zis: „Uf!” Și îndată ce am zis aceasta, mi-a venit somn, și m-am făcut întru uimire și m-am văzut pe mine că stau înaintea sfântului loc al Căpățânii și pe Domnul nostru Iisus Hristos între doi tâlhari răstignit și m-am pornit să mă închin. Și dacă am mers aproape, a poruncit sfinților Îngeri care stăteau lângă El, cu mare glas, zicând: „Scoateți-l afară, că antihrist îmi este, că mai înainte de a judeca Eu, el a judecat pe fratele său”. Deci gonit fiind eu, am venit să ies și mi s-a apucat haina mea ce se numește palion în ușa ce s-a închis degrabă și lăsând-o acolo, am ieșit și îndată m-am deșteptat. Iar socotind eu cele văzute, am zis fratelui celui ce venise: „Rea este ziua aceasta pentru mine”. Iar el a zis: „Pentru ce, părinte?” Și atunci am povestit lui cele ce am vazut. Și am zis: „Haina aceea a mea, era acoperământul lui Dumnezeu care era peste mine și m-am lipsit de el”. Și după aceea am viețuit șapte ani rătăcind prin pustii și rugându-mă; nici pâine gustând, nici sub acoperământ intrând, nici cu om vorbind, până ce iarăși am văzut pe Domnul meu asemenea, la locul Căpățânii, poruncind ca să mi se dea haina”.

A zis un bătrân: „De vei vedea cu ochii tăi pe cineva căzând, îndată zi: „Anatema ție, satano, că acesta vină nu are”. Și îți întărește inima ta să nu judeci pe fratele tău, că se duce Duhul Sfânt de la tine. Zi iarăși către tine: Precum acesta s-a biruit, așa și eu. Și plângi și ceri ajutorul lui Dumnezeu și pătimește împreună cu cel ce a pătimit fără de voie, că nimeni nu voiește să greșească lui Dumnezeu, că toți ne amăgim”.

„Nu judecați ca să nu fiți judecați; căci cu judecata cu care veți judeca, veți fi judecați” 

Distribuie
Un comentariu la „Nu judeca pe fratelui tău, căci are cine-l judeca pe el”
  1. Foarte adevărat! Mulțumim pentru aceste reale pilde din trecut și poate și din prezent. Domnul este cu noi cu toții și trebuie ca mintea sa o smintim ca să nu dam nici cea mia mică judecată cuiva punfru căderea în care se află, căci numai Iisus Hristos este în drept și Tatăl de a ne judeca! Sănătate multa la toți, tărie si dig sfânt acoperământ tuturor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *