Ortodox
Distribuie

Se întâmplă ca un om să spună altui om, din pricina unor motive: „Nu pot să mă ascund de tine nicăieri!” Auzim cuvântul acesta despre oameni, dar dacă ne gândim mai bine, expresia aceasta nu poate fi folosită în raport cu orice om, indiferent despre cine ar fi vorba. Căci nu numai de un om simplu, ci și chiar de împărați este cu putință să scăpăm și să ne ascundem, precum s-a mai întâmplat, chiar dacă aceștia au „mâinile lungi”.

Tocmai de aceea, expresia: „Nu pot să mă ascund de tine nicăieri!” se cuvine să o spunem doar în raport cu Dumnezeu. Numai de la El nu putem pleca nicăieri, oriunde am fugi; și nu ne putem ascunde, oriunde ne-am tăinui. El este de față oriunde am vrea să fugim și este prezent oriunde am vrea să ne ascundem.

Stai în casa ta? Acolo este și Dumnezeu. Mergi pe cale? Nu te lasă Dumnezeu! Ai ajuns la gazdă? De față este Domnul! Petreci în oraș sau în sat? AcoIo este prezent și Dumnezeu! Vei fugi în pustie sau la capătul pământului? Acolo Dumnezeu va fi înaintea ta! Vrei să te ascunzi în pământ sau la fundul mării? Și acolo El este cu tine! Gândești: oare voi putea să mă ascund de El în întuneric și în noapte? Nicidecum, nu este nici acesta un adăpost de nădejde! La noi este ziuă și noapte, lumină și întuneric, dar la Dumnezeu nu există întuneric și nici noapte, ci numai lumină și ziuă și ochii Domnului de zece mii de ori sunt mai luminoși decât soarele și privesc la toate căile oamenilor și văd toate părțile cele ascunse (Sirah 23, 28).

Aflat-a Psalmistul că este cu neputință să plecăm și să ne ascundem de Dumnezeu, strigând către El: Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, De mă voi coborî în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis: „Poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina dimprejurul meu”. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei (Psalmii 138, 7-12).

A fugit oarecând de la fața Domnului Prorocul Iona, dar a fost ținut de dreapta lui Dumnezeu, s-a văzut în pântecele chitului, de acolo tot de dreapta lui Dumnezeu fiind scos pe pământ (Iona 1, 3; 2, 1, 11). Este imposibil să plecăm sau să ne ascundem de Dumnezeu!

O, bietul păcătos! Unde vei fugi de Acela, Care este pretutindeni? Și unde te vei ascunde de Cel care Ie vede pe toate? Oare știi încotro s-o iei? Fugi de la dreptatea Lui la milostivirea Lui și de la judecata Lui la mila Lui. Precum este slava Sa, așa este și mila Sa. Aceasta este cetatea de scăpare la care aleargă creștinii și se ascund, fără pericole, de mânia lui Dumnezeu!

O, Iisuse! Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele. (Psalmii 30, 8)

Precum sunt puii sub aripile cloștii, la fel sunt și păcătoșii sub acoperământul bunătății și al iubirii Tale de oameni.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. (Matei 11, 28)

Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. (Matei 11, 28)

Sfântul Tihon de Zadonsk; Cuvinte alese

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *