Iisus Hristos
Distribuie

Se întâmplă ca mama, văzându-și copilul întristat și plângând, să-l mângâie, spunându-i: „Nu te teme, eu sunt cu tine!” La fel și Dumnezeul Cel milostiv și iubitor de oameni, Care este Creatorul, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, îi spune sufletului credincios aflat în ispite și în necazuri, sufletului întristat, suferind și temător: „Nu te teme, Eu sunt cu tine!” „Eu sunt Creatorul tău, Eu sunt Răscumpărătorul tău, Eu sunt Mântuitorul tău, Eu sunt Ajutătorul și Ocrotitorul tău; Eu, Care țin în mâna Mea tot universul și Căruia toți Mi se supun, Eu sunt cu tine!”

Sionul zicea: „Domnul m-a părăsit și Stăpânul meu m-a uitat!” Oare femeia uită pe pruncul ei și de rodul pântecelui ei n-are ea milă? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine. (Isaia 49, 14-15)

Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine și în vaIuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars și flăcările nu te vor mistui. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul. (Isaia 43, 2-3)

Așa a fost Domnul cu robul Său credincios Noe, ocrotindu-l de potopul lumii întregi. Așa a fost și cu alesul Său Lot, păzindu-l pe dreptul acesta de pedeapsa Sodomei. Așa a fost și cu robii Săi Avraam, Isac și Iacov, ocrotindu-i pe pământul pribegiei lor, precum s-a scris despre ei: N-a lăsat om să le facă strâmbătate și a certat pentru ei pe împărați, zicându-le: „Nu vă atingeți de unșii Mei și nu vicleniți împotriva profeților Mei” (Psalmii 104, 14-15).

Așa a fost și cu Iosif, păzindu-l în ispitele și în suferințele care l-au cuprins și proslăvindu-l. Așa a fost și cu Israel în Egipt, de unde a și spus: Am văzut necazul poporului Meu în Egipt și strigarea lui de sub apăsători am auzit și durerea lui o știu (Ieșirea 3, 7). Așa a fost și cu cei care l-au însoțit pe Israel la ieșirea din Egipt, și a despărțit pentru el Marea Roșie, făcându-i cale în mijlocul apelor, trecându-l prin inima mării și salvându-l de chinuitorul faraon.

De aceea i-au și cântat Mântuitorului lor Dumnezeu cântare de mulțumire. La fel a fost cu Israel în pustie și l-a hrănit cu mană cerească, lovindu-i pe vrăjmașii lui în fața Lui și aducându-l la muntele sfințeniei Lui. La fel a fost cu Israel, care viețuia în pământul făgăduinței, salvându-l, după cum cântă prorocul: De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel! De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vii ne-ar fi înghițit pe noi, când s-a aprins mânia lor împotriva noastră (Psalmii 123, 1-3).

La fel a fost cu David, unsul Său, în diversele ispite și prigoane, ocrotindu-l pe robul Său de vrăjmașii lui. La fel a fost și cu Iona în adâncul mării, și l-a ocrotit în pântecele chitului, izbăvindu-l de fiara mării. La fel a fost cu cei trei tineri din cuptorul Babilonului, stingând, pentru ei, puterea focului și învățându-i să cânte cântare de mulțumire. Așa a fost și cu Daniel în groapă, legând gura leilor și izbăvindu-l pe Daniel din groapa aceea. Așa a fost și cu apostolii și cu mucenicii, ocrotindu-i în inima unor chinuri teribile; așa a fost cu pustnicii, care trăiau în peșteri, în crăpături ale pământului și în prăpăstii, ocrotindu-i de uneltirile vrăjmașului.

El a fost, este și va fi, până la sfârșitul veacului, cu robii Săi credincioși, după nemincinoasa Sa făgăduință: Și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin (Matei 28, 20).

O, dumnezeiescul, preaiubitul și preadulcele Tău glas! Cu noi ai făgăduit să fii nemincinos până sfârșitul veacului, Hristoase! Cu această nădejde, credincioșii, ne întărim și ne bucurăm! Din cauza aceasta, credincioșii robi ai Lui, simțind în ei prezența Lui și mângâierea Lui cea vie, capătă îndrăzneală, strigă și cântă în bucuria duhului lor: Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob (Psalmii 45, 1-2, 7); Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești. (Psalmii 22, 4); Domnul este luminarea mea și mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele; de cine mă voi înfricoșa? (Psalmii 26, 1-2)

Ia aminte, creștine, numai să fii al lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu te va părăsi (Psalmii 33, 23; 28, 11; 31, 11)! Crede din toată inima ta, ca unui Dumnezeu, caută să-I placi, prin credință și dreptate, pune-ți toată nădejdea ta în El și cheamă-L din toată inima ta, iar El va fi aproape de tine, El este cu tine, ocrotindu-te Sfântul lui Israel.

Oriunde ai fi, în oricare necaz sau ispită te-ai afla, Domnul este cu tine, caută la nevoința ta și cu mâna nevăzută te întărește, te ajută. Chiar dacă toți oamenii tăi s-ar ridica împotriva ta și chiar dacă mulțimile diavolilor te-ar înconjura, nimic nu vor  reuși (Psalmii 114, 18; 90, 15; Isaia 41, 10). Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta ieșirea ta de acum și până în veac (Psalmii 120, 5-8).

Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine; ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. (Psalmii 37, 22-23)

Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe Altul afară de Tine ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluiește-ne pe noi! (Tropar, Pavecernița Mare).

Sfântul Tihon din Zadonsk; Cuvinte alese

Distribuie
Un comentariu la „Nu te teme, Eu sunt cu tine!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *