Distribuie

Nu vă împreunați cu duhul vremii acesteia, ci vă împreunați cu Duhul Adevărului lui Hristos. Înțelepciunea acestui veac este nebunie înaintea lui Dumnezeu.

A sosit timpul marii ispitiri și a alegerii căii: calea Adevărului lui Hristos sau calea duhului vremii acesteia, a duhului lepădării, a stăpânitorului întunericului acestui veac, care va veni pe pământ, a duhului lui antihrist – satana.

Nu vă lăsați ademeniți de duhul lingușirii lui. Fiindcă el va amăgi, după cum se spune în Apocalipsă, chiar și pe cei aleși: pe oamenii profund credincioși și chiar pe cei purtători de har, pe arhipăstori și pe păstori.

Dumnezeu, din când în când, ne încearcă: oare cu adevărat noi Îl iubim pe El și-l suntem credincioși Lui? Și de la noi se cere o asemenea încercare și noi Îi mărturisim credința noastră până la vărsarea sângelui…

Este o grea încercare atunci când iubiții noștri arhipăstori nu susțin lupta noastră și din greșeală aleg calea cea nedreaptă și ne impun să procedăm la fel. Noi trebuie să răspundem cu cuvintele apostolilor, când sinedriul le interzicea să propovăduiască despre Numele lui Hristos: Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.

În Biserica Veche, sinedriul a ajuns până la împotrivirea lui Dumnezeu, dar să nu dea Dumnezeu să ajungem și noi în timpurile de azi… Este o mare neliniște pentru noi că arhipăstorii noștri aleg o altă cale. Nu vă descurajați, între ei sunt nu puțini care au rămas credincioși căii Adevărului lui Hristos. Astfel, de exemplu, sunt cunoscute mai multe soboare ale „lupilor”, decât sfinte soboare. Alt exemplu: atunci când turcii-musulmani se apropiau și amenințau cea de a doua Romă Constantinopolul, Sinodul Bisericii Ortodoxe elene s-a dus la catolici, căutând la ei apărare, și toți ierarhii au semnat împreună cu ei unirea florentină și au început să-l pomenească pe papa. Și doar un singur arhiereu nu a semnat unirea cu catolicii acesta era Marcu al Efesului, și Duhul Sfânt era cu el, iar nu cu sinodul. Patriarhul și toți episcopii s-au alăturat lui și și-au îndreptat greșeala.

Noi nu trebuie să primim CIC – numărul drăcesc care ni se propune. Aceasta nu este o inevitabilitate tehnică, ci codificarea noastră mistică – a oilor lui Hristos.

Fiindcă doar numai cei orbi duhovnicește nu văd ce va urma după aceasta. Vor oferi un buletin nou cu numărul de identificare, apoi o cartelă cu trei de șase – însemnarea sau numele fiarei sau numărul numelui lui. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei. Această cale duce spre orânduiala lumii fără de Hristos. Noi foarte bine știm ce înseamnă conducerea mondială. Această cale duce la dictatura satanei.

Iar calea Adevărului lui Hristos ne duce pe noi la Hristos, Chiar dacă prin lipsuri, prigoniri și chinuri – ne duce spre mântuire, spre raiul dulceții și viața veșnică întru Hristos Iisus.

Nu vă întristați și încurajați-vă, iubiți întru Hristos Iisus. Domnul ne mângâie, zicând: Nu te teme, turmă mică, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Amin. Domnul cu oștirile îngerești îi va birui pe vrăjmașii noștri și îl va ucide pe antihrist cu Suflarea buzelor Sale. Nu vă temeți de cei ce omoară trupul, iar sufletul nu-I pot omorî.

Dragi arhipăstori și păstori, părinți, frați și surori, pentru noi cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos sună deosebit: Fii credincios Mie până la moarte și-ți voi da ție cununa vieții. Amin. Cu dragoste întru Hristos Iisus, nevrednicul ieroschimonah RAFAIL

din cartea: Stareții despre vremurile din urmă

Distribuie
Un comentariu la „Nu vă împreunați cu duhul acestui veac”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *