Distribuie

Cuviosul Petru Atonitul (12 iunie) sălășluindu-se într-o peșteră, se ruga lui Dumnezeu ziua și noaptea și astfel a petrecut șapte ani. Vrăjmașul cel viclean, diavolul, neputând suferi o astfel de răbdare, s-a închipuit în înger de lumină, având în mâini o sabie ascuțită, și stând înaintea peșterii, a strigat:

Petre, rob al lui Hristos, ieși la mine, că-ți voi spune ție cuvinte bune„. Iar Sfântul a grăit: „Cine ești tu, cel ce vrei să-mi spui cuvinte bune?” Iar vicleanul înșelător a zis: „Eu sunt arhanghelul Domnului trimis la tine, întărește-te și îmbărbătează-te, bucură-te și te veselește, că ți s-a gătit scaun slăvit și cunună neveștejită de la Dumnezeu. Acum lăsând locul acesta, să te duci în lume spre întărirea și folosul multora, că și izvorul cel din apropiere de tine s-a uscat de dumnezeiasca poruncă, pentru ca fiarele cele ce năvălesc asupra ta, să moară de sete.

Acestea le-a zis vicleanul vrăjmaș, trimițând mai înainte pe alt diavol, ca să oprească la timp curgerea apei. Dar cuviosul Petru fiind smerit, a răspuns astfel, împotriva cuvintelor înșelătoare ale diavolului: „Cine sunt eu, oare, ca arhanghelul Domnului să vină la mine, cel ce mă asemăn cu un câine netrebnic?

Nu te mira de aceasta, robule al lui Dumnezeu, pentru că tu ai covârșit pe Moise și pe Ilie, pe Daniel și pe Iov; ai covârșit pe Moise și pe Ilie cu povestirea, pe Daniel cu învingerea fiarelor și târâtoarelor, cărora le-ai astupat gura, iar pe Iov l-ai covârșit cu răbdarea ta, și pentru aceea te vei numi mare la ceruri. Acum, sculându-te și văzând lipsirea apei, degrab să pleci de aici și să te duci în mănăstirile cele ce sunt mai aproape de lume. Eu voi fi cu tine și voi mântui pe mulți prin tine, zice Domnul Atotțiitorul.

Atunci Sfântul a răspuns diavolului, zicând: „Să ști că de nu va veni aici ajutătoarea mea cea întru toate, Născătoarea de Dumnezeu, și vrednicul ajutător întru primejdiile mele, Arhiereul Nicolae, nu mă voi depărta de aici.” Diavolul, cum a auzit pomenirea numelui Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, și al Sfântului Nicolae, îndată a pierit.

din cartea: Minunile Maicii Domnului

Distribuie
Un comentariu la „Numele Maicii Domnului izgonește pe diavolul cu chip de arhanghel”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *