Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Oamenii al căror Dumnezeu este pântecele

Distribuie

Privește în jur și cercetează: cu ce sunt ocupați toți oamenii, de cine se îngrijesc, pentru cine lucrează? Toți, până la unul, lucrează pentru pântece și toate ostenelile lor sunt pentru satisfacerea pretențiilor lui: „Dă-mi să mănânc„, „Dă-mi să beau„. Și singură făgăduința doborârii acestui tiran al nostru, cât de mare bine promite să aducă în viitor!

Puneți-vă acum în acest punct și cugetați: încotro se va îndrepta nepotolita sete de activitate a veacului acestuia în veacul celălalt, când nu va fi nevoie să ne mai ostenim pentru stomac și, îndeobște, pentru lucrurile acestei vieți? Trebuie să dăm un răspuns de pe acum, ca să ne pregătim de ceea ce ne așteaptă în viitorul nesfârșit.

Sfântul Teofan Zăvorâtul; Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor vol. 1

Distribuie