Distribuie

După ce Mântuitorul s-a schimbat la Față, sus în muntele Taborului înaintea Apostolilor Săi, Petru, Iacob și Ioan – vorbind cu prorocii Moise și Ilie, despre patima sa de bunăvoie – s-a pogorât la poalele muntelui unde rămăseseră de cu seară cei nouă Apostoli, și vindecă un copil lunatic.

Mergând el prin Galileea, în ceata Apostolică ce-L însoțea pe cale, încolțește sămânța slavei deșarte. O discuție vie se naște între ei: „Oare care este mai mare în împărăția cerurilor?

După ce au sosit în Capernaum și au intrat în casă, a întrebat Iisus pe toți cei 12 Apostoli: „De ce vă priceați pe cale?

Apostolii au tăcut; că se priciseră (contrazice, certa) pe cale unul cu altul, cine ar fi mai mare? Și șezând Iisus, a chemat la Sine pe cei doisprezece, și le-a zis: „Cel ce vrea să fie mai întâi, acesta să fie mai pe urmă de toți, și tuturor slugă„.

Apoi luand un prunc l-a pus pe el în mijlocul lor, și landu-l în brațe a zis lor: „Amin grăiesc vouă; de nu vă veți întoarce și să vă faceți ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Că cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărăția cerurilor”.

Vedeți adâncul înțelepciunii Dumnezeiești? Cum îi trage pe cei ce se sfădeau pentru mărire, la smerenie!

Că luând un prunc, zice, l-a pus ca pildă vie de nerăutate și umilință, și le-a zis:

Adevăr zic vouă: de nu vă veți întoarce ( de la trufie la smerenie ) și să fiți ca pruncii ( fără vanitate și răutate ) nu veți intra în împărăția cerurilor. Că cine ( dintre voi Apostolii și urmașii vostri ) se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este mai mare în împărăția cerurilor„.

După cum reiese din cele arătate, aici e vorba de a se socoti fiecare mai mic; iar nu mai mare. Înălțarea aceasta este o urâciune nesuferită înaintea lui Dumnezeu.

El acestor fel de mândri le stă împotrivă; iar numai celor smeriți le dă Dar” ( 1 Petru 5, 5 ). Așadar, iată că nici aici, când ei se priciseră care ar fi mai mare, Mântuitorul nu le răspunde că Petru și urmașii lui, ori unul ori altul,  ci îi îndeamnă pe toți, împreună și pe Petru, a se socoti mai mici decât toți, după pilda pruncului pus în mijlocul lor.

Ce concluzie trebuie să tragem noi? Una foarte simplă: fără smerenie nu ne mântuim.

Distribuie
4 comentarii la „Oare cine este mai mare în Împărăția cerurilor?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *