păcatul după Botez
Distribuie

Este cu neputință să descriem și să deplângem starea decăzută a creștinului care săvârșește păcatul după Sfântul Botez și s-a dedat la fapte rele. Acela se lipsește de harul de care s-a învrednicit prin Botez, aruncându-se de bunăvoie în acest pericol, de care a fost izbăvit: de aceea va ajunge într-un pericol si mai mare.

Căci a cunoscut adevărul, dar nu a vrut să trăiască după el; L-a cunoscut pe Dumnezeu, dar nu a vrut să-L cinstească; a aflat calea care duce la fericirea cea veșnică, dar nu a vrut să pășească pe ea; a promis să-I slujească lui Dumnezeu, dar a făcut jurământ strâmb; „spălatu-s-a, sfințitu-s-a, îndreptatu-s-a”, dar de toate acestea s-a lipsit; a fost făcut fiu al lui Dumnezeu [după har], însă a pierdut acel rang nobil; s-a făcut moștenitor al vieții și Împărăției cele veșnice, dar a pierdut moștenirea aceea.


Iată ce spune Apostolul despre asemenea oameni: „Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptății, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor” (II Pt. 2, 21). Creștine, vezi care este soarta creștinului nelegiuit? Acestea nu se văd acum — căci nu pot fi văzute cu ochii trupești, ci cu cei duhovnicești —, însă în veacul viitor se va descoperi, atunci când faptele noastre cele făcute în ascuns și la arătare vor fi puse în fața întregii lumi, adică la a Doua Venire a lui Hristos. Atunci acel biet creștin va cunoaște și își va vedea marea pierdere și marele său necaz.


Cu adevărat, trebuie să deplângem cu multe lacrimi starea unui asemenea creștin. Căci, precum este cel spălat în baie care se tăvălește iarăși în noroi, la fel este și creștinul care, spălat fiind în baia Botezului, se întinează iarăși prin fărădelegi. Precum este cel ce purta cândva zdrențe, dar fiind îmbrăcat în porfiră și în vison curat, ajunge să dezbrace aceste haine minunate și să se îmbrace în hainele lui dintâi, la fel face și cel ce petrece în fărădelegi și săvârșește păcatul după Sfântul Botez.


Căci cel botezat a dezbrăcat haina păcatului și a fost îmbrăcat în veșmântul îndreptării lui Hristos, dar, lepădând acel veșmânt minunat, s-a îmbrăcat iarăși în haina păcatului. Precum este cel ce a ieșit din întuneric Ia lumină, întorcându-se iar în întuneric, la fel s-a întâmplat și cu cel care din întunericul păcatului a ieșit la lumina lui Hristos, Lumina cea adevărată, dar s-a întors iarăși în întunericul acela. Precum este cel eliberat de captivitate și de robie, dar care s-a întors în robia aceea amară Ide bunăvoie], la fel este și creștinul nelegiuit care, izbăvit fiind prin harul lui Hristos de captivitatea și robia diavolului, se întoarce iarăși în robia lui. Precum este un om care a fost scos dintr-o groapă adâncă și s-a întors în groapa aceea, la fel este și creștinul care, scos fiind din groapa pieirii veșnice, iarăși, după propria voie, s-a aruncat în ea.


Cu unul ca acesta se adeveresc cuvintele zicalei: „Câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul scăldat în noroiul mocirlei lui”.

În această stare îngrozitoare petrec:


1) Desfrânații, preadesfrânații și toți cei care se întinează în vreun fel.


2) Hoții, furii și toți cei care răpesc în mod nedrept bunurile altora.


3) Oamenii răi care amenință viața aproapelui lor.


4) Cei vicleni, șireți, fățarnici și lingușitori cu aproapele lor.


5) Hulitorii, clevetitorii și cei ce înjură.


6) Judecătorii nedrepți, care judecă după darurile primite, nu în virtutea jurământului lor și a adevărului.


7) Domnii care-și chinuie țăranii iobagi sau îi împovărează cu munci și poveri suplimentare.


8) Negustorii care vând un lucru rău drept bun, sau unul ieftin drept scump, sau unul putred drept sănătos, cerând pentru mărfurile lor prețuri mai mari decât este cazul.

9) Cei care fac vrăji sau cei care cheamă vrăjitori în casa lor.


10) Cei ce încalcă legea lui Dumnezeu, fără de frică și împotriva conștiinței lor.


Iubiți creștini, fiind spălați în baia Sfântului Botez, să ne cercetăm pe noi înșine, nu cumva L-a părăsit cineva dintre noi pe Hristos? Oare nu a căzut într-una dintre stările descrise mai înainte?


Cel ce se împotrivește legii, acela îi slujește diavolului, îndepărtându-se de Hristos. Vai de creștinii care săvârșesc păcatul după Sfântul Botez! Sodomei și Gomorei le va fi mai ușor în ziua judecății decât unor asemenea creștini (cf Mt. 11, 24). Bietule creștine, ia aminte și ferește-te ca să nu ajungi robul veșnic al diavolului și pradă pieirii veșnice, căci focul lor nu se stinge și viermele lor nu moare. Doamne, cruță făptura Ta rațională, creată după chipul Tău! Amin.


Sfântul Tihon din Zadonsk; Scurte cuvinte de învățătură

Distribuie