sâm. ian. 23rd, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor