Distribuie

În timp ce evanghelistul Ioan vorbește limpede în Apocalipsă despre pecetluire, unii nu înțeleg. Ce să le spui? Din nefericire, omul aude o grămadă de prostii de la așa numiții „gnostici” de astăzi. Unul zice: „Eu voi primi buletinul cu 666, dar voi pune și o cruce!” Altul spune: „Eu voi primi pecetea pe frunte, dar voi face și o cruce pe frunte!” și o grămadă de nesăbuințe asemănătoare. Ei cred că se vor sfinți în acest fel, În timp ce acestea sunt înșelări. Un episcop mi-a zis: „Eu acolo unde voi semna, voi pune alături o cruce. Nu mă lepăd de Hristos, îmi fac slujirea!” „În regulă, i-am zis, tu ești episcop și pui alături de numele tău particular o cruce, așa cum cere procedura, altul este arhimandrit și va pune și acesta datorită gradului onorific o cruce. Lumea însă ce va face?

Murdăria nu se sfințește. Apa curată primește harul și devine aghiasmă. Scursorile nu devin apă sfințită. Piatra prin minune devine pâine, necurăția nu devine aghiasmă! Prin urmare, diavolul, Antihrist, când este în buletinul nostru sau pe mâna sau pe fruntea noastră, prin semnul său, nu se sfințește dacă punem o cruce. Avem puterea Sfintei Cruci, a Semnului sfânt, a harului dumnezeiesc al lui Hristos doar când păstrăm harul Sfântului Botez prin care ne lepădăm de satana și ne unim cu Hristos și primim pecetluirea sfântă: „Pecetea darului Sfântului Duh!” Vezi că se înaintează cu o anumită logică…? Vor pune lângă pecete o cruce și totul s-a rezolvat! Și în timp ce vedem că Apostolul Petru s-a lepădat de Hristos în cele dinafară, căci și aceasta a fost lepădare, aceștia refuză sfânta pecete a lui Hristos care li s-a dat la Botez prin faptul că primesc pecetea lui Antihrist, și zic că au înăuntrul lor pe Hristos!

– Părinte, dacă cineva primește pecetea din ignoranță?

– Aceasta se va întâmpla din nepăsare. Ce ignoranță, când lucrurile sunt limpezi? Și să nu știe cineva, trebuie să se intereseze, să afle. Dacă zicem că n-am știut, și de aceea am primit pecetea, Hristos ne va spune: „Fătarnicilor, fața cerului știți s-o deosebiti, însă semnele vremurilor nu puteți să le cunoașteți” Chiar și din ignoranța lui de va fi pecetluit cineva, pierde harul dumnezeiesc și primește lucrarea demonică. La Sfântul Botez, când copilașul este cufundat în apă de către preot primește Duhul Sfânt fără să știe, și după aceea se sălășluiește înlăuntrul său harul dumnezeiesc.

Din nefericire, anumiți „gnostici” îi îmbrobodesc pe fiii lor duhovnicești ca pe niște prunci, chipurile ca să nu se tulbure: „Nu contează pecetea, nu se întâmplă nimic, este de ajuns să credeți înăuntrul vostru!” Sau zic: „Nu vorbiți despre această temă, despre buletine, ca despre pecete, pentru ca oamenii să nu se neliniștească.” Fac aceasta, în timp ce, dacă le-ar fi spus: „Să ne străduim să trăim mai duhovnicește, să rămânem lângă Hristos, să nu ne temem de nimic, în final să devenim și martiri!” i-ar fi pregătit oarecum. Dacă cineva cunoaște adevărul, își pune probleme și se cutremură. Se îndurerează pentru situația de astăzi, se roagă și ia seama să nu cadă în cursă.

Acum, însă, ce se întâmplă? Mai sunt câțiva care dau propriile lor explicații, dar și aceștia se tem la fel ca oamenii din lume, în timp ce ar trebui să se neliniștească duhovnicește și apoi să-i ajute pe creștini insuflându-le neliniștea cea bună și întărindu-i în credință, ca aceștia să simtă mângâierea dumnezeiască. Stau și mă uimesc, toate aceste evenimente care se întâmplă nu le ridică probleme de conștiință? De ce nu-și pun niciun semn de întrebare despre tâlcuirile minții lor?

Și dacă îl ajută pe Antihrist ca să-și pună pecetea, cum trag și alte suflete la pierzare? Scriptura când zice: „…să-i înșele și pe cei aleși, dacă este cu putință” înțelege că vor fi înșelați aceștia care tâlcuiesc cu mintea lor.

Prin urmare, în spatele acestui sistem perfect al „cardului de serviciu”, al computerului de siguranță se ascunde dictatura universală, sclavia lui Antihrist.

Paisie Aghioritul; Semnele vremurilor din urmă

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *