pecetea lui antihrist
Distribuie

Ținerea de minte a răului (acum) este pecetea lui antihrist. Și Când antihrist (adică duhul lui antihrist care acționează În lume) pune această pecete a ținerii de minte a răului, de Ia ea parcă înmărmurește inima omului (adică parcă moare, devine inaptă să-și plângă păcatul, nu mai are capacitatea spre alte simțiri duhovnicești și spre frica lui Dumnezeu). Sfântul Nil izvorâtorul de mir, descoperind rădăcina tulburărilor principale ale omenirii – cauza revoluțiilor, a urii copiilor față de părinți și a altor fărădelegi – ne spune nouă că toate acestea se întâmplă de la ținerea de minte a răului, adică de la judecata mândră a neajunsurilor aproapelui, lipsei de respect a copiilor față de părinți, a supușilor față de conducători ș.a.


Dacă vom pătrunde în duhul vremii și în metodele de acțiune a celor ce se împotrivesc Bisericii și statului, vom vedea, că succesul lor se bazează anume pe otrăvirea oamenilor cu osândirea și ura, iar otrăvindu-i, își fac din ei o unealtă ascultătoare.


Așadar, atunci când Antihrist își va pune pecetea sa pe oameni, inimile lor vor fi precum moarte. Și atunci, în vremea proorocită a necazurilor, antihrist va începe să însemneze oamenii cu pecetea sa, chipurile ca să-i salveze pe ei de necazuri, fiindcă celor ce vor avea pecetea, conform Apocalipsei (Apoc. 13: 17), li se va vinde pâine. Mulți vor muri pe drumuri. Oamenii se vor asemăna unor păsări răpitoare care se năpustesc asupra stârvului, vor mânca trupurile morților. Însă care oameni vor mânca trupurile morților? Cei care vor fi pecetluiți cu pecetea lui antihrist. Creștinii, cu toate că lor nu li se va da și nici nu li se va vinde pâine pentru că nu vor avea pe sine semnul (pecetea), nu vor mânca trupuri; iar cei pecetluiți, deși pâinea le va fi accesibilă, vor devora trupurile morților, Fiindcă atunci când omul se va pecetlui cu pecetea, inima lui se va împietri și mai tare; și, nefiind în stare să suporte foamea, oamenii vor înșfăca trupurile și, oriunde se vor afla, așezându-se pe o margine de drum, le vor devora.


În sfârșit, va fi omorât și cel însemnat de antihrist; iar pe pecete vor fi scrise următoarele: „Eu sunt al tău„, „Da, tu ești al meu„, „Merg de bună voie, iar nu fiind forțat„, „Și eu te primesc de voia ta, iar nu forțat”. Aceste expresii vor fi imprimate înlăuntrul acelei blestemate peceți.


din cartea Stareții, despre vremurile din urmă

Distribuie