Distribuie

În veacul al patrulea după Domnul Iisus Hristos, ereticul Arie începuse să rătăcească pe creștini de la dreapta credință și să-i atragă la rătăcirea lui.

El zicea că Domnul Iisus Hristos nu e Dumnezeu, ci numai o făptură a lui Dumnezeu. Și pe multă lume atrăgea spre primirea acestei hulitoare învățături; chiar și unii creștini drept-slăvitori o primiseră.

Unul din rătăciții arieni, voind într-o vreme să atragă pe cât mai mulți la erezia lui, s-a înțeles cu un om de la țară și i-a dat 50 de monezi de aur ca să se prefacă orb și să-i ceară a-l vindeca.

Țăranul ticălos a primit îndată târgul. Și venind într-o piață unde era multă lume, ereticul a început să țină cuvânt oamenilor. Deodată se auzi din mulțime glasul țăranului, care cu ochii închiși striga: „Omule al lui Dumnezeu, ai milă de mine și-mi dă vederea„.

Ereticul a început să explice oamenilor: „Acum veți vedea voi, că e adevărată credința pe care v-am explicat-o„. Și venind către țăranul viclean și făcându-se că se roagă i-a poruncit să deschidă ochii.

Țăranul Însă, a început să strige cu glas îngrozitor; căci acum, ca pedeapsă pentru viclenia lui și pentru că se pusese în slujba rătăcirii, Dumnezeu îl orbise de-a binelea. Țăranul începu acum cu multe lacrimi și cu strigăte de durere să spună poporului adunat, cum a luat 50 de monezi de aur pentru această înșelătorie. Ereticul voia să se strecoare printre oameni și să fugă, dar lucrul nu era așa de ușor.

Tocmai atunci, trecea prin acea piață un  episcop drept-credincios, care avea o viață sfântă. Văzându-l, oamenii au dus la dânsul în grabă pe nefericitul orb și i-au spus întâmplarea. Episcopul s-a uitat la acesta cu milă; apoi l-a întrebat: „Crezi tu în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?” – Cred cu tot sufletul meu – răspunse omul.

Te lepezi de rătăcirea hulitoare ariană?”  – O! da – răspunse iarăși țăranul – căci ea m-a adus în întuneric. Și te rog, Sfințite Părinte, să ceri pentru mine milostivirea lui Dumnezeu, Celui în trei Fețe slăvit„.

Atunci episcopul drept-credincios a făcut o scurtă, dar fierbinte rugăciune: și însemnând cu Sfânta Cruce ochii orbului, a zis în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ți se dă iarăși vederea. Abia sfîrșise aceste cuvinte și orbul deschise ochii, mulțumind lui Dumnezeu; iar ereticul rămase rușinat. protos.

Nicodim Măndiță; Vârtejul rătăcirilor

Distribuie
2 comentarii la „Pedeapsa celor ce se însoțesc cu vrăjmașii Sfintei Treimi”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *