joi. nov. 26th, 2020

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Pentru ce vom da răspuns lui Dumnezeu?

Cel ce se pocăieşte cu adevărat, după spusele Sfântului Ioan Scărarul, socoate fiecare zi în care nu a plâns o zi pierdută pentru sine, chiar dacă în răstimpul ei ar fi făcut vreun lucru bun.

Oricât de înaltă ar fi vieţuirea noastră, dacă n-am câștigat inimă înfrântă această vieţuire e prefăcută și neroditoare.

Se cuvine, cu adevărat se cuvine celui ce s-a spurcat după baia celei de-a doua naşteri (după Sfântul Botez) să-şi cureţe mâinile prin arderea cea de totdeauna a inimii şi prin milostivirea lui Dumnezeu.

După ieşirea din trup a sufletului nostru nu vom fi învinovăţiţi, fraţilor, că n-am fost făcători de minuni, că nu am fost cuvântători de Dumnezeu, că n-am avut vederi duhovniceşti; dar negreşit vom da răspuns lui Dumnezeu pentru faptul că nu am plâns neîncetat, adică pentru că nu am petrecut în întristarea cea mântuitoare pentru păcatele şi păcătoşenia noastră.