Distribuie

Toate mijloacele să le întrebuințăm ca, Darul Duhului Sfânt să fie cu noi, și, la cei sfințiți care lucrează cele Sfinte, multă cinste să le dăm, că mare este vrednicia preoților. La cei care veți ierta, iertate vor fi păcatele lor (Ioan cap. 20). De aceea și Sfântul Apostol Pavel zice: „Ascultați pe mai marii voștri și vă supuneți lor” (Evrei 13.17) și cu multă cinste să-i întâmpinați. Pentru că tu ai grijă numai de tine singur și, dacă viețuiești cum se cade, nu-ți cere socoteală și pentru alții.

Dar preotul, chiar dacă are viață cu fapte bune și nu poartă grijă de poporul pe care îl păstorește cu multă luare aminte, va merge în muncă cu făcătorii de rele. Și se întâmplă de multe ori să-și piardă sufletul nu pentru viața lui, ci numai că nu poartă grijă pentru voi cu multă luare aminte. Deci, văzând pericolul cel mare al preoților, să vă purtați cu dânșii cu multă cinste și respect. Iar dacă împreună cu ceilalți și voi îi defăimați, aceasta va fi spre paguba voastră.

Să zicem că sunt foarte decăzuți preoții, însă toate slujbele făcute de dânșii vor fi sfințite, căci Darul Sfântului Duh se va pogorî pentru cei binecredincioși. Pentru că nu curăția preotului săvârșește aceasta, ci darul lui Dumnezeu care pe toate le lucrează. Că dacă pe vecinul tău nu se cade să-l vorbești de rău, cât de greu este când vorbești de rău pe preot și-l superi. Cât de aspru va căuta spre tine Domnul în ziua judecății!

Căci cele dohovnicești pe care le are și le împarte preotul, nu sunt ale lui, ci numai ale lui Dumnezeu daruri sunt și chiar de ar ajunge omul la mare înălțime a faptelor bune, va fi mult mai prejos de darul lui Dumnezeu. Și vă zic aceasta nu ca să petrecem cu lenevire viața noastră, ci ca voi, care veniți la biserică când unii din preoți viețuiesc în lenevire și cu nebăgare de seamă, din aceasta să nu luați pricină și să vă vătămați foarte mult pe voi. Și de ce să amintesc numai de preoți.

Nici Înger, nici Arhanghel nu poate să săvârșească ceva din acelea pe care le-a încredințat Dumnezeu preoților, ci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh toate le iconomisește. Deci, acestea toate avându-le în vedere, de Dumnezeu să ne temem și pe preoți să-i cinstim și să Ie dăm tot respectul, ca și pentru faptele noastre cele bune și pentru cinstea cuvenită preoților, să luăm multă răsplătire cu Darul Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul; Hrană duhovnicească

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *