Distribuie

La noi în casă erau două pluguri: unul curat și strălucitor, iar altul ruginit. Unchiul meu obișnuia să numească plugul curat și strălucitor ,,domnul plug„. ,,Azi vom ara cu domnul plug, iar ruginitura aia las-o să ruginească în continuare!” Prin slujire se ajunge la domnia adevărată, la strălucirea sufletului și la frumusețea caracterului. Iar Eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește, le-a spus Hristos apostolilor. Și pe ei i-a învățat să fie slugi pe pământ ca să-și păstreze sufletele curate și să domnească veșnic în ceruri. Cu adevărat, apostolii au fost ca niște pluguri curate și luminate, cu care Gospodarul a arat lumea, semănând nobila sămânță a domniei și Împărăției cerești.

Adevărat domn este cel ce are suflet domnesc și caracter domnesc; cel care ține minte obârșia sa domnească, cerească, de la Dumnezeu; cel ce înalță gândurile și rugăciunile sale la Domnul, Tatăl său; cel ce iubește adevărul și caută dreptatea în numele Dumnezeului adevărului și dreptății; cel ce face faptele milostivirii și bunătății, care nu îi disprețuiește pe cei neputincioși și nu îi pizmuiește pe cei trufași; cel care se socoate slugă a lui Dumnezeu și a poporului; cel care întrebuințează scurtul său veac pământesc nu spre lenevie și ruginire, ci spre proslăvirea lui Dumnezeu, spre mântuirea sa și a aproapelui; cel ce în bogăție se simte sărac, iar în sărăcie bogat cu Dumnezeu; cel ce primește cu recunoștință, rabdă cu nădejde și moare cu credință; cel ce, după cuvintele Apostolului Pavel, binevoiește întru neputințe, întru defăimări, întru nevoi, întru prigoane, întru strâmtorări pentru Hristos (II Cor. 12, 10).


Sfântul Nicolae Velimirovici; Adevărul și bunătatea

Distribuie