regele Manase
Distribuie


Manase, regele evreilor din Vechiul Testament, a făcut atâtea păcate înaintea lui Dumnezeu, cum nu a mai făcut nimeni asemenea lui. Timp de 52 de ani a făcut cu sila un popor întreg să se închine la idoli și la diavoli, silindu-l să se lepede de Dumnezeu. Și s-au depărtat de Dumnezeu și el și copiii lui și toată familia.

Iar pe cei care nu voiau să se închine la idoli și să aducă jertfă dracilor, îi omora cu cele mai crâncene chinuri.


Deci acest rege a făcut atâtea păcate, încât nu se putea spune. Dar, Preasfântul Dumnezeu, că să-și arate adâncul milostivirii Lui și mila Lui care nu are margini, l-a adus pe Manase la pocăință prin judecățile Sale. Cum?


Regele Manase, deși era așa de rău, se trăgea din neam bun. Tatăl său, Iezechia, rege plăcut lui Dumnezeu, a trăit în timpul Proorocului Isaia. Cred că el s-a rugat la Dumnezeu să-l întoarcă pe fiul său, care se îndepărtase de Făcătorul cerului și al pământului. Și cum l-a întors Dumnezeu? Iată cum.


Văzând Dumnezeu răutatea și necredința lui Manase și atât întunecare de minte, încât nu numai el s-a îndepărtat de Dumnezeu, ci și un popor întreg a fost dus în calea pierzării, silit să se lepede de Dumnezeu, atunci El, Care știe cum să aducă pe fiecare la pocăință, i-a pus zăbală și frâu, cum spune în Psaltire: Cu zăbală și cu frâu, fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu voiesc să se apropie de Tine.


Așa a pățit și acel rege. Căci dacă îl lăsa Dumnezeu așa, niciodată nu se pocăia. Dar a trimis Dumnezeu pe boierii împăratului Asud din Babilon cu mare oștire și au robit Ierusalimul, luând pe regele Manase rob. L-au legat și l-au pus într-o cușcă în care nu putea sta în picioare. Era legat ca un belciug, cu capul la picioare, cu două lanțuri de aramă. Și l-au băgat în cușca aceea, în care nu putea să ridice capul, decât să stea numai așa, legat în formă de belciug rotund.

Împăratul Asud a crezut că va trăi o săptămână sau câteva zile și îi dădea mâncare de două ori pe săptămână, numai pâine de tărâță și apă.


Împăratul Babilonului tot întreba pe slugile lui:


– Nu a murit regele Manase?


Iar ei răspundeau:


– N-a murit, măria ta. Este încă viu și se mișcă în cușca aceea! Mare lucru!


Și a trăit regele în acea cușcă, legat cu lanțuri, nu o săptămână, nu o lună, nu zece luni, ci șapte ani și ceva.


Și era înfricoșată minune să vezi un om legat cu capul la picioare, să-i dai puțină apă și pâine de tărâță de două ori pe săptămână și încă să mai supraviețuiască.


Acest rege, de la care Dumnezeu nu a voit să ia scânteia de viață din el, după atâtea chinuri și necaz și canon ce avea acolo în aceste scârbe mari, rămăsese numai pielea și oasele. Gândiți-vă ce era acolo. Atunci el și-a adus aminte de Dumnezeu și a zis: „M-a adus Dumnezeu în acest chin și canon pentru că L-am mâniat și m-am întors de la El și am silit pe poporul lui Dumnezeu să jertfească la idoli!”


Se gândea în inima lui: „Dacă m-a ținut Dumnezeu cu zile până acum, oare ce vrea El de la mine? Sigur că vrea mântuirea mea!”

Atunci din adâncul inimii a început să suspine, să verse lacrimi și cu văpaie de foc se ruga lui Dumnezeu: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul cerului și al pământului! Doamne, Dumnezeule, dacă Tu ai făcut milă cu mine să nu mor eu atâția ani să stau în lanțurile acestea grele și să mai fie viață în mine, se vede că Tu aștepți să mă întorc la Tine.


Deci, Doamne Dumnezeul meu, nu pot pleca genunchii mei, nu pot să plec fruntea la pământ pentru că sunt împilat de lanțuri grele de fier și de aramă, care mă trag și mă țin ca un belciug, cu capul la picioare și nu pot să mă rog Ție.


Nu pot să fac metanii, nu pot să cad cu fața la pământ, pentru că sunt legat. Ci, Te rog, Doamne, Dumnezeule, și îmi plec genunchii inimii mele; adu-Ți aminte, Doamne, că dacă Tu vei face milă cu cei drepți, nu-i nici o minune. Tu nu ai pus pocăință lui Avraam, lui Isaac, lui Iacov și seminției lui celei drepte, ci ai pus pocăință asupra păcătoșilor.


Deci, Doamne, Dumnezeule, dacă ai să faci milă cu mine, dacă ai să cauți Tu în inimi, dacă ai să mă întorci pe mine la pocăință, dacă ai să mă ierți pe mine pentru păcatele care covârșesc nisipul de pe malul mării, atunci are să se cunoască, Doamne, cât de negrăită este mila Ta și cât este de neajunsă de minte bunătatea Ta…”.


Așa rugându-se el din adâncul inimii lui și vărsând șiroaie de lacrimi de durere mare în acel chin în care era, Preasfântul Dumnezeu și-a adus aminte de dânsul și a dat în gând acelui împărat, pe nume Asud, să-i dezlege acele lanțuri și să-l scoată din cușcă, din acea carceră.


Când l-a scos, din cauza că a stat legat cu lanțuri de picioare, l-au dat de-a dura și mergea ca un cerc. Oasele se făcuseră rotunde și nu se putea întinde deloc. Gândiți-vă ce jale era acolo să vezi un om făcut în formă de cerc, numai pielea și oasele, și să-ți fie milă de el. Gândiți-vă ce jale era acolo!


Și au început a plânge păgânii din Babilon zicând: „Mai există viață în omul acesta? Este ființă de om aceasta?”


Atunci l-au lăsat liber și au început să-l hrănească câte puțin, să-l îngrijească, și în timp de câteva luni s-a ridicat pe picioare. Și nu numai că s-a ridicat și s-a făcut sănătos, dar împăratul Babilonului a spus: „Dumnezeul lui, Căruia i se închină, l-a iertat pentru așa de mare pocăință”. Și l-a trimis înapoi rege în Ierusalim!


Manase a venit iar rege și a adus pe tot poporul la închinarea lui Dumnezeu, făcând fapte bune, pe cât a putut până la sfârșitul vieții și apoi a scris rugăciunea aceea mare, pe care o zicem la Pavecernița Mare, numită rugăciunea lui Manase, regele iudeilor.


Ați văzut înțelepciunea lui Dumnezeu? Ați auzit ce face Dumnezeu? Dintr-un rege păgân, ale cărui păcate covârșiseră stelele cerului și nisipul mării, a făcut iarăși rege și sfânt, pentru că s-a pocăit din adâncul inimii, a vărsat lacrimi de foc și a fost chinuit atâția ani, cu atâta post și cu atâta chinuire și durere! Totuși el nu și-a pierdut nădejdea în mila lui Dumnezeu.

Cleopa Ilie; Ne vorbește părintele Cleopa vol. 2

Distribuie