mie. ian. 27th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

„Prin lemn vei doborî, dar tot prin lemn vei fi doborât și tu”

Parabola despre Lucifer

Când Lucifer a căzut din cer în prăpastia iadului, în urma lui a răsunat glas: „Prin lemn vei doborî, dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.” El a auzit asta, dar a uitat, deoarece, căzând de la Dumnezeu, s-a prostit și a pierdut ținerea de minte. Lucifer s-a străduit nu o dată să-și amintească vorbele acelea pe care le auzise când a căzut, dar nu reușea defel — din care pricină a ajuns să pătimească amar.

Odată, s-a prefăcut în șarpe și a făcut-o pe Eva, prin înșelăciune, să guste rod din Lemnul (în ebraică și greaca veche „lemn” poate însemna și „copac” sau „pom”) cunoașterii binelui și răului. Și Eva a gustat, în pofida poruncii dumnezeiești: a gustat ea și i-a mai dat și lui Adam, ca să guste și el… Pentru călcarea poruncii lui Dumnezeu a urmat atunci izgonirea din Rai. Lucifer s-a bucurat tare mult de asta, că în afara răutății altă bucurie nu mai avea.

Tocmai atunci și-a amintit și cuvintele pe care le auzise căzând din cer. Ce-i drept, nu pe de-a-ntregul, ci numai prima parte. Și-a amintit că auzise  în urma sa: „Prin lemn vei doborî…” Restul nu și-a putut aduce aminte.

A trecut vremea. Lucifer s-a străduit și în continuare să-și amintească celelalte cuvinte auzite la cădere, dar nu izbutea, deoarece, căzând de la Dumnezeu, se prostise și își pierduse ținerea de minte — din care pricină a ajuns să pătimească amar.

Când iudeii L-au osândit pe Hristos la moarte și L-au răstignit pe Cruce din lemn, Lucifer s-a bucurat tare mult, că în afara răutății altă bucurie nu mai avea — însă atunci și-a amintit celelalte cuvinte auzite la căderea din cer, cuvinte pe care de-a lungul veacurilor nu și le putuse aminti: „Dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.

Amintindu-și-le, a căzut în deznădejde și într-o groază de nedescris, a fugit de lemnul Crucii ca de foc și a fugit la iad de-i sfârâiau călcâiele. Toată oastea iadului s-a adunat în jurul său și l-a luat la întrebări: de unde așa frică pe capul lui? Iar el nu putea să îndruge măcar o vorbă. Atunci, Domnul S-a pogorât la iad și l-a prădat. Așa s-au împlinit deplin cuvinteIe: „Prin lemn vei doborî, dar tot prin lemn vei fi doborât și tu.

Citește și… Cele șapte fraze spuse de Hristos pe cruce înainte de moarte

Cele trei căderi ale lui satana

Sfântul Nicolae Velimirovici; Adevărul și bunătatea