mie. ian. 27th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Prin necazuri se mântuiește omul

Oare cum ne vom îndreptăți, când ne gândim că Hristos, Care este Dumnezeu, a suferit atâtea pătimiri înfricoșătoare, fără să săvârșească vreun păcat? Cugetă la înfricoșătoarea pogorâre a Nemărginitului Dumnezeu, Care a pătimit atâtea pentru noi, păcătoșii, vinovații și osândiții. A fost pălmuit peste față, a fost biciuit, ocărât, răstignit și a murit cu cea mai rea moarte, potrivit celor spuse: „Blestemat tot cel spânzurat pe lemn.”

Acesta, Dumnezeu fiind, a suferit atâtea pentru noi, păcătoșii. Ce îndreptățire vom aduce noi, dacă nu răbdăm nici o ispită pentru dragostea Lui, nici chiar pentru păcatele noastre?

Prin necazuri se mântuiește omul. Fără necazuri nimeni nu s-a mântuit. Calea ce duce la Dumnezeu este strâmtă și spinoasă, iar cel care vrea să pășească pe ea se întristează, sângerează si asudă. Pe aceasta să pășim, pentru a merge la viața cea veșnică.

Efrem Filotheitul; Povețe părintești