mie. ian. 27th, 2021

Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Prin necazurile acestei vieți omul rămâne lângă Dumnezeu și se mântuiește

Slavă lui Dumnezeu, singurul Înțelept, Care știe să scoată dulce din amar și astfel să îmbogățească cunoștințele noastre din nesfârșita Sa dragoste către noi.

Ne biciuiește prin necazuri și ispite, ca să poată să ne tragă lângă El, căci știe că prin necazurile acestei vieți omul rămâne lângă El și se mântuiește.

Viața tihnită este foarte primejdioasă pentru mântuire, iar în cei ce trăiesc în odihnă nu sălășluieste Duhul lui Dumnezeu, ci al diavolului, așa cum spun Părinții.

Pentru aceasta în necazurile acestei vieți trebuie să avem răbdare și mulțumire, căci Dumnezeu în amândouă virtuțile Se odihnește. Fie ca Domnul să ne dea multă răbdare în necazurile vieții noastre, pentru a mulțumi întru toate Bunului nostru Proniator. Amin.

Arhim. Efrem Filotheitul; Povețe părintești