Distribuie

Profeție din Psalmi despre Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol PSALMUL 45, 6-10: „Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărățiile, dat-a Cel Preaînalt glasul Său, clătinatu-s-a pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ, stricând războaie până la marginile pământului. Arcul îl va sfărâma și va frânge arma și pavezele le va arde cu foc. Înălța-Mă-voi întru neamuri, înălța-Mă-voi pe pământ.”


Tâlcuire Acestea vor fi când se vor ridica cu război cele șapte puteri și vor veni la Constantinopol. Pentru aceștia zice psalmul: „Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărățiile.” Pentru minunile ce se vor face atunci în Constantinopol, că sub Sfânta Sofia, biserica cea mare, mai este o altă biserică și acolo sunt oameni, preoți și cetățeni mulți, din vremea când a fost luat Constantinopolul de către turci. Aceștia stau adormiți de atunci; iar în vremea bătăliei neamurilor vor învia toți. Și, văzând lumea astfel de minuni, se vor întoarce toate neamurile de la eresurile lor și se vor uni cu Biserica Răsăritului. Pentru acestea zice psalmul: „Plecatu-s-au împărățiile, dat-a Cel Preaînalt glasul Său.” Adică, Dumnezeu Și-a dat glasul Său și oamenii L-au primit. Că, în vremea când se vor bate, vor auzi toți glas din cer strigând: „Stați, stați, ajunge!


Aceasta s-a făcut pentru cei neînțelegători, adică să-și cunoască rătăcirea lor și să vină către Biserica Răsăritului.


Și zice: „Clătinatu-s-a pământul; Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacov.” Adică nu ne-a lăsat ca să cădem în vreun eres. „Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu pe pământ.” Aici zice pentru toate neamurile pe care le cheamă Dumnezeu, pentru ca să vadă minunile ce au să se facă în vremea aceea, „minunile pe care le-a pus pe pământ, stricând războaiele până la marginile pământului„. După bătălia aceasta, nu se vor mai bate până în vremea celor patru frați. „Arcul îl va sfărâma și va frânge arma și pavezele le vor arde cu foc.” Și au să le prefacă în fiare de plug și seceri; uneltele cele de lemn au să le ardă în șapte ani și nu vor tăia lemne din dumbravă. Aici zice Proorocul Iezechiel și pentru cei din China, când vor veni în pământul creștinilor: „Și îi va pierde Domnul cu trăsnete și fulgere„, pentru că zice la Apocalipsă: „Vor fi atât de mulți ca nisipul mării.”


Zosima Pascal Prodromit; Sfârșitul Omului

Distribuie
Un comentariu la „Profeție despre Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol”

Comentariile sunt închise.