Distribuie

Starețul Serafin din Virița (numele de mirean – Vasili Nikolaevici Muraviov, 1866-1949) un nevoitor deosebit, care s-a proslăvit prin multe daruri duhovnicești: al înainte-vederii, al facerii de minuni, al tămăduirii bolilor, a făcut și unele profeții legate de patria sa natală, Rusia. A fost canonizat în anul 1998.

Fiind întrebat de fiul său duhovnicesc despre viitorul Rusiei, starețul i-a propus să se apropie de geam și să privească. Acela a văzut golful Finic și o mulțime de corăbii sub diverse drapele.

— Cum să înțeleg aceasta? îl întrebă el pe părinte.

— Va veni așa o vreme – i-a răspuns el – când în Rusia va fi prosperitate duhovnicească. Se vor deschide multe biserici și mănăstiri și vor sosi oameni de altă credință pe astfel de corăbii pentru a se boteza. Însă aceasta nu va dura mult, vreo cincisprezece ani, apoi va veni antihristul.

Zicea că, atunci când Orientul se va fortifica, totul va deveni șubred. Ei nu numai că sunt mult mai numeroși, ci sunt treji și muncitori, iar la noi este atâta beție…

Starețul mai spunea: „Orientul se va boteza în Rusia. Întreaga lume cerească se roagă pentru luminarea Orientului”.

Vor veni timpuri când Rusia va fi sfâșiată în bucăți. Mai întâi o vor împărți, apoi o vor prăda.

Occidentul în fel și chip va contribui la distrugerea Rusiei și va da, pentru un timp, Chinei, partea ei de est. Japonia va acapara Extremul Orient, iar Siberia va fi ocupată de chinezii care se vor strămuta în Rusia, se vor căsători cu rusoaice și, în sfârșit, prin viclenie și perfidie vor pune mâna pe întregul teritoriu al Siberiei până la Urali. Iar atunci când China va dori să meargă mai departe, Occidentul se va opune și nu-i va permite. Multe țări se vor năpusti asupra Rusiei, însă ea va rezista, pierzând o bună parte a pământurilor sale. Acest război despre care povestește Sfânta Scriptură și vorbesc proorocii va deveni cauza unificării omenirii. Oamenii își vor da seama că este imposibil de trăit așa mai departe, pentru că altfel tot ce-i viu va pieri și vor alege o singură conducere — aceasta va fi anticiparea întronării lui antihrist.

Apoi va începe prigoana asupra creștinilor; când eșaloanele vor pleca din orașe în adâncul Rusiei, e nevoie de grabă pentru a nimeri printre primii, fiindcă mulți dintre cei ce vor rămâne vor pieri.

Sosește împărăția minciunii și a răutății. Va fi atât de greu, atât de înfricoșător, încât să nu dea Domnul să mai ajungem până Ia acele vremuri. Noi cu voi nu vom ajunge.

Nu mult după terminarea celui de-al doilea Război Mondial, părintelui Serafim i-au spus:

— Dragă părinte! Cât de bine este acum — războiul s-a terminat, răsună clopotele de pe biserici… Părintele a răspuns:

— Nu, aceasta încă nu e totul. Va fi un dezastru și mai mare. Voi încă îl veți întâmpina (războiul). Foarte greu îi va veni tineretului să se înroleze. Oare cine va supraviețui? Cine va rămâne în viață? Dar cei care vor supraviețui vor avea o viață bună…

Dacă oamenii lumii întregi, toți până la unul, vor cădea în genunchi și se vor ruga lui Dumnezeu măcar cinci minute pentru continuarea vieții, ca Domnul să dăruiască tuturor vreme pentru pocăință… Dacă poporul rus nu se va pocăi, se poate întâmpla ca iarăși fratele să meargă împotriva fratelui.

Va veni o vreme când nu prigonirile, ci banii și înșelările lumii acesteia îi vor despărți pe oameni de Dumnezeu și vor pieri cu mult mai multe suflete decât în vremurile prigoanei deschise. Pe de o parte se vor înălța cruci și se vor auri cupole, iar pe de altă parte se va instaura împărăția minciunii și a răului. Biserica cea adevărată va fi întotdeauna prigonită, iar mântuirea va fi prin scârbe și boli, prigonirile însă vor căpăta un caracter foarte fin și nebănuit. E îngrozitor să ajungi până la aceste vremuri.

Starețul iubea foarte mult tineretul. Pe atunci tinerii aproape că nu mergeau la biserică și se bucura foarte mult când ei veneau la dânsul. Părintele vorbea despre marele rol al tinerilor în viitoarea renaștere a Bisericii. El spunea că vor veni timpuri (și deja vin!) când desfrâul și decăderea morală vor atinge ultimele limite. Aproape că nu vor mai rămâne neatinși de păcatul trupesc. Ei vor considera, văzând că nu li se aplică nicio pedeapsă, că totul le este permis pentru satisfacerea capriciilor și senzualității excesive. Se vor aduna în grupuri, bande, vor prăda, vor desfrâna. Însă va veni timpul când se va auzi glasul lui Dumnezeu și tineretul va înțelege că astfel nu se mai poate trăi și va veni la credință pe diferite căi, se va întări chemarea spre nevoință. Cei care au fost păcătoși, bețivi, vor umple bisericile, vor simți o mare sete pentru viața duhovnicească, mulți vor deveni călugări, se vor deschide mănăstirile, bisericile vor fi pline de credincioși. Atunci tinerii vor merge în pelerinaje pe la locurile sfinte – va fi o perioadă deosebită! Cei care astăzi păcătuiesc se vor pocăi mai fierbinte. Astfel, viața Bisericii e asemeni lumânării, care, înainte de a se stinge, izbucnește cu o nouă putere, luminând totul în jur. Și vremurile acestea sunt aproape.

Câte daruri a dat Domnul Rusiei, ce păduri, lacuri, râuri, bogății subterane! Însă noi trăim fără de Dumnezeu, iar pământul este maica noastră, care ne dă pâine și viață. Vrăjmașii noștri și puterea împotrivitoare lui Dumnezeu o vreme îndelungată nu le vor permite oamenilor să se întoarcă la pământ. Astfel, toți ar putea fi hrăniți și totul ar putea să se aranjeze, însă aceasta nu le convine dușmanilor lor le este frică de Rusia renăscută. Și, totuși, Rusia se va hrăni din pământul său.

„Mântuirea lumii se va face de la Rusia, iar Petersburgul va deveni centrul duhovnicesc al țării. În Rusia se vor mai întâmpla încă mari evenimente – aflarea și proslăvirea moaștelor în Petersburg, care va fi o bucurie mare pentru întreaga lume”.

După război părintele îi vorbea fiicei sale duhovnicești: „Va sosi vremea când iarăși Drumul Crucii va trece de la Catedrala din Kazan până în Lavră. Tu vei prinde acele vremuri”. (Era de necrezut, dar așa s-a întâmplat! Pentru toți creștinii este memorabil Drumul Crucii spre Lavra Sfântul Alexandru Nevski cu nou-aflatele moaște ale Cuviosului Serafim din Sarov.)

„Ierusalimul va deveni capitala Israelului, iar cu timpul și a întregii lumi. Fiindcă acolo este centrul pământului, acolo a fost răstignit și a înviat Mântuitorul lumii”.

din cartea: Stareții despre vremurile din urmă

Distribuie