Distribuie

Modul cel mai bun și cel mai eficient ca omul să-L iubească pe Dumnezeu, încât să iasă din depresie este rugăciunea arzătoare. Rugăciune cu psalmi pentru depresie a folosit Sfântul Arsenie Capadocianul. El i-a recomandat pentru că aceștia preface depresia în bucurie. Psalmii împotriva depresiei sunt:

Psalmul 4: Când Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat! Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.
Fiii oamenilor, până când grei la inimă? Pentru ce iubiţi deşertăciunea şi căutaţi minciuna?
Să ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.
Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi.
Jertfiţi jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi în Domnul.
Mulţi zic: „Cine ne va arăta nouă cele bune?” Dar s-a însemnat peste noi lumina feţei Tale, Doamne
Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulţit.
Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejde m-ai aşezat.

Psalmul 27: Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 55: Mântuieşte-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit.
Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime.
Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine.
În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?
Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău.
Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.
Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule.
Viaţa mea am spus-o ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta.
Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu.
În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul;
În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?
În mine sunt, Dumnezeule, făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale,
Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.

Psalmul 56: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă, că spre Tine a nădăjduit sufletul meu
Şi în umbra aripilor Tale voi nădăjdui, până ce va trece fărădelegea.
Striga-voi către Dumnezeul Cel Preaînalt, Dumnezeul Care mi-a făcut bine.
Trimis-a din cer şi m-a mântuit, dat-a spre ocară pe cei ce mă necăjesc pe mine.
Trimis-a Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său şi a izbăvit sufletul meu din mijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat.
Fiii oamenilor, dinţii lor sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!
Curse au gătit sub picioarele mele şi au împilat sufletul meu;
Săpat-au înaintea mea groapă şi au căzut în ea.
Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea! Cânta-voi şi voi lăuda slava Ta.
Deşteaptă-te mărirea mea! Deşteaptă-te psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa.
Lăuda-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi ţie între neamuri,
Că s-a mărit până la cer mila Ta şi până la nori adevărul Tău.
Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!

Psalmul 97: Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.
Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui.
Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.
Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său casei lui Israel;
Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.
Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi.
Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire;
Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului şi Domnului.
Să se zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea.
Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.

Psalmul 7: Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte,
Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.
Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele,
De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei,
Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.
Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit
Şi adunare de popoare Te va înconjura şi peste ea la înălţime Te întoarce.
Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.
Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.
Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă.
Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi.
De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit
Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.
Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a făcut-o.
Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.
Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.

Psalmul 24: Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 41: În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule.
Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu; când voi veni şi mă voi arăta feţei lui Dumnezeu?
Făcutu-mi-s-au lacrimile mele pâine ziua şi noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?”
De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulţime mare spre casa lui Dumnezeu,
În glas de bucurie şi de laudă şi în sunet de sărbătoare.
Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.
În mine sufletul meu s-a tulburat; pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine, din pământul Iordanului şi al Ermonului, din muntele cel mic.
Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor Tale.
Toate talazurile şi valurile Tale peste mine au trecut.
Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cântare Lui de la mine.
Rugăciunea Dumnezeului vieţii mele, spune-voi lui Dumnezeu: „Sprijinitorul meu eşti Tu, pentru ce m-ai uitat?”
Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu?
Când se sfărâmau oasele mele mă ocărau asupritorii mei.
Când îmi ziceau mie în toate zilele: „Unde este Dumnezeul tău?”
Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi?
Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.

Psalmul 45: Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară.
Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor.
Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de tăria lui.
Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preaînalt a sfinţit locaşul Lui.
Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă.
Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul.
Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ.
Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde.
Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ.
Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Distribuie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *