Cuvânt de folos

Cuvintele sunt cărările faptelor

Psalmul 1 și comentariu

Distribuie

Al lui David, neintitulat la evrei

1. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul pierzătorilor n-a șezut;

2. ci în legea Domnului e voia lui și la legea Lui va cugeta ziua și noaptea.

3. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa, și frunza lui nu va cădea, și toate câte va face vor spori.

4. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa! Ci ca praful ce-l spulberă vântul de pe fața pământului.

5. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoșii, în sfatul drepților.

6. Că știe Domnul calea drepților, iar calea necredincioșilor va pieri.

Ps.1,1 Fericit bărbatul […] și pe scaunul pierzătorilor n-a șezut:
TEODORET AL CIRULUI: „Fericit, după cum mărturisește Apostolul, este numit Dumnezeu: «Fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor» (1 Tim. 6, 15); El transmite și oamenilor această calitate și numire. Fericirea este rodul desăvârșit al virtuții. La fel, chemându-Se credincios – «Dumnezeu este credincios și nu este nedreptate întru El» (Deut. 32, 4) -, îi numește și pe oameni credincioși, dacă fără șovăire primesc cuvintele Sale. […] Prin cuvântul bărbat îi cuprinde și pe bărbați, și pe femei, «căci bărbatul este cap femeii» (Ef. 5, 23).[…] Necredincioși, Scriptura obișnuiește să-i numească pe atei sau pe cei care se închină la mulți dumnezei; iar păcătoși, pe cei care aleg să viețuiască în desfrânare și în călcare de lege”.

SF. VASILE CEL MARE: „Prin scaunul pierzătorilor înțelege locul unde răul s-a cuibărit, iar pierzători i-a numit pentru că sunt primejdioși ca și cei bolnavi de ciumă (Ăołgôv), molipsindu-i cu păcatul pe toți cei care se ating de ei”.

Ps.1,5 De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată:
SF ATANASIE CEL MARE: „Necredincioșii, neavând rădăcină, se aseamănă cu praful de pe pământ care este risipit de vânt, iar vânt să înțelegi glasul Domnului care zice: «Mergeți de la Mine, blestemaților, în focul veșnic!» (Mt. 25, 41). Cei care vor auzi (la Judecată) aceste cuvinte se vor prăbuși, neputând să se ridice, pentru că nu-L au pe Hristos ca întărire pentru picioarele lor. El este sprijinul și temelia credincioșilor”.

din cartea: Psaltirea Sfântului Prooroc David; tradusă și comentată în Sfântul Munte Athos ediția 2

Distribuie